HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

I.E.S. Xunqueira I. Pontevedra
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CURSO 200
6-2007

Curso 1999-2000
Curso 2000-2001
Curso 2001-2002
Curso 2002-2003
Curso 2005-2006
Curso 2006-2007
Curso 2007-2008
Curso 2008-2009
Curso 2009-2010
Curso 2010-2011
Curso 2011-2012
Curso 2012-2013
Curso 2013-2014
Curso 2014-2015
Curso 2015-2016
FECHA INICIO LUGAR DENOMINACION GRUPO
25/10/2006 VIGO VISITA "VERBUM - CASA DAS PALABRAS 2º C.S. EDUCACIÓN INFANTIL
25/10/2006 VIGO VISITA EXPOSICIÓN "DESEÑO ESCANDINAVO" (F. BARRIÉ) E CAIXANOVA 1º BACHARELATO D e E
31/10/2006 VIGO VISITA EXPOSICIÓN DESEÑO ESCANDINAVO" (F. BARRIÉ DE LA MAZA) 2º BACHARELATO D e E
07/11/2006 Teatro Principal CINENSINO - Prevención Drogadicción
"Dick y Jane, ladrones de risa"
2º ESO
16/11/2006 Madrid VIAXE A MADRID
Museo del Prado - Reina Sofía - Arqueológico
Teatro - ...
2º Bacharelato
30/10/2006 Aula 1º CSEI Charla "Protección de menores" 1º CSEI
06/11/2006 Facultad Ciencias Sociais SEMANA DAS TECNOLOXÍAS DA NARRACIÓN
2º Bacharelato E
09/11/2006 PAZO DA CULTURA HOMENAXE AO NOSO COMPAÑEIRO DOMINGO COSTAS TODOS
15/11/2006 SALÓN USOS MÚLTIPLES ENQUISA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 1º - 2º - 3º - 4º ESO (13/14 anos)
20/11/2006 SALÓN USOS MÚLTIPLES CELEBRACIÓN "DÍA DOS DEREITOS DA INFANCIA" 1º CSEI - 1º ESO
23/11/2006 AULA Charla "ADOLESCENCIA Y TÚ"
Educación afectivo-sexual
2º ESO A
23/11/2006 AULA Charla "ADOLESCENCIA Y TU"
Educación afectivo-sexual
2º ESO B
24/11/2006 AULA Charla "ADOLESCENCIA Y TU"
Educación afectivo-sexual
2º ESO C
24/11/2006 AULA Charla "ADOLESCENCIA Y TU"
Educación afectivo-sexual
2º ESO D
27/11/2006 AULA "QUEROTE": Programa de educación afectivo-sexual 3º ESO A
27/11/2006 AULA "QUEROTE": Programa deeducación afectivo-sexual 3º ESO B
27/11/2006 AULA "QUEROTE": Programa de educación afectivo-sexual 3º ESO C
27/11/2006 AULA "QUEROTE": Programa de educación afectivo-sexual 3º ESO D
27/11/2006 PAZO DA CULTURA TEATRO EN INGLÉS
"A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM"
4º ESO - 1º BACH - 2º BACH
11/12/2006 Aula "QUÉROTE": Programa de Educación afectivo-sexual 4º ESO C
11/12/2006 Aula "QUÉROTE": Programa de Educacíon afectivo-sexual 4º ESO B
11/12/2006 Aula "QUÉROTE": Programa de Educació afectivo-sexual 4º ESO A
12/12/2006 AULA OUTROS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA NENOS E NENAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 2º C.S. EDUCACIÓN INFANTIL
04/12/2006 Aulas Colaboración no proxecto de investigación"Patróns de adaptación dos adolescentes inmigrantes na nosa comunidade" 1º ESO B + 2ºESO C - 3ºESO C + 4º ESO C
18/12/2006 PAZO MUGARTEGUI VISITA SEMANA DAS CIENCIAS 4º ESO A OPT. BIOLOXÍA e 4º ESO B
18/12/2006 PAZO MUGARTEGUI VISITA SEMANA DAS CIENCIAS 4º ESO A OPT. TECNOLOXÍA e 4º ESO C
18/12/2006 PAZO MUGARTEGUI VISITA SEMANA DAS CIENCIAS 1º ESO B e C
18/12/2006 PAZO MUGARTEGUI VISITA SEMANA DAS CIENCIAS 1º ESO A e D
21/12/2006 PAZO DE MUGARTEGUI VISITA SEMANA DAS CIENCIAS 1º BACH A
21/12/2006 PAZO MUGARTEGUI VISITA SEMANA DAS CIENCIAS 3ºESO A
21/12/2006 PAZO MUGARTEGUI VISITA SEMANA DAS CIENCIAS 3º ESO B
21/12/2006 PAZO MUGARTEGUI VISITA SEMANA DAS CIENCIAS 3ºESO C e D
21/12/2006 SALÓN USOS MÚLTIPLES "A DIVERSIDADE A NOSA MELLOR OPCIÓN" 4º ESO A - B - C
16/01/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES Conferencia: "LA MENTE HUMANA EL MEJOR ORDENADOR"
(Desarrollo memoria, concentración,...)
4º ESO "A" - 1º BACH "A" - 2º BACH "B" e "C"
16/01/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES Conferencia: "LA MENTE HUMANA EL MEJOR ORDENADOR"
(Desarrollo memoria, concentración,...)
4º ESO "B" e "C" - 1º BACH "B" e "C" - 2º BACH "A"
23/01/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES CHARLA INFORMATIVA DA USC 2º BACHARELATO A, B, C, D e E
25/01/2007 SANTIAGO VISITA EXPOSICIÓN DE HISTORIA NO AUDITORIO DE GALICIA E CATEDRAL DE SANTIAGO 2º BACH "D" - "E" e "C ARTE"
23/01/2007 AULAS PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 1º ES0 e 3º ESO
27/02/2007 AULA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS "O CONSUMO DE CANNABIS" 4º ESO "A"
28/02/2007 AULA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS "O CONSUMO DE CANNABIS" 4º ESO "B"
01/03/2007 AULA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS "O CONSUMO DE CANNABIS" 4º ESO "C"
09/02/2007 AULA AULAS SEN FUME 2º ESO "C" - "D" - "A" e " B"
14/02/2007 TEATRO PRINCIPAL CINENSINO "SKY HIGH: UNA ESCUELA DE ALTOS VUELOS" 2º ESO "A" - "B" - "C" e "D"
30/03/2007 AULA AULAS SEN FUME 1º ESO "A" e "C"
30/03/2007 AULA AULAS SEN FUME 1º ESO "B" e "D"
23/03/2007 SALOU - BARCELONA VIAXE FIN DE CURSO 4º ESO "A" - "B" e "C" e 1º BACH "A" - "B" - "C"
5/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA "SALÓN DO LIBRO" 1ºC.S. EDUCACIÓN INFANTIL
9/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA "SALÓN DO LIBRO" e TEATRO INFANTIL 1ºC.S. EDUCACIÓN INFANTIL
08/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA "SALÓN DO LIBRO" 1ºC.S. EDUCACIÓN INFANTIL
08/02/2007 AULA DE VÍDEO CONFERENCIA: "CREACIÓN DE EMPRESAS" 2º BACH "B" e"C" (ECONOMÍA)
08/02/2007 VIGO VISITA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "CASAS DOENTES" (BARRIÉ) E "CÓMIC E BD" EN VERBUM 1º BACH "D" e "E" - 2º BACH "E"
16/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO - TALLERES 1º ESO "B" e "C" e 2º ESO "A" e "D"
18/04/2007 VIGO VISITA EXPOSICIÓN XOGUETES E LUDOTECAS COIA E LÓPEZ MORA 1º CS EDUCAC INFANTIL
016/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO - TALLERES 1º ESO "A" e "D"
16/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO 2º ESO "B" e "C"
16/02/2007 AULAS ANTROIDO 1º e 2º ESO - CS ED. INFANTIL
16/02/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES ACTUACIÓN MUSICAL DA BANDA DO INSTITUTO 3º e 4º ESO
12/02/2007 CEIP "A XUNQUEIRA 1" ANTROIDO NO CEIP "A XUNQUIERA 1"
(2º CICLO ED. INFANTIL)
1º C S EDUCACIÓN INFANTIL
14/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO 2º BACH "D" e 1º BACH "E"
15/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO 4º ESO "C"  e 1º BACH "D"
16/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO 2º BACH "E"
22/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO 3º ESO "A" e "C"
22/02/2007 TALLER INFANTIL CONFERENCIA: "CREACIÓN DE EMPRESAS" 1º C. S. ED. INFANTIL
23/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO 1º BACH "A"
23/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO 3º ESO "D"
16/02/2007 Patio interior instituo Exposición carteis SIDA 2º BACH "D" e "E"
26/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO 4º ESO "A" - 3º ESO "B" e 3º ESO "E"
27/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO 1º BACH "B"
28/02/2007 PAZO DA CULTURA VISITA SALÓN DO LIBRO 1º BACH "C" e 4º ESO "B"
27/02/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES CHARLA LINGUA CASTELÁ
DO ESCRITOR J. M. GISBERT
2º ESO "A" - "B" - "C" e "D"
26/03/2007 SANTIAGO - ANCARES - VILANOVA DESCUBRE GALICIA 1º BACH "A" - "B" e "C"
12/03/2007 AULA "QUÉROTE": PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 3º ESO " D"
09/03/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES CHARLA DÖ ESCRITOR GALEGO
AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ
1º ESO "A" - "B" - "C" e "D" - 4º ESO "B"
12/03/2007 AULA "QUÉROTE": PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 3º ESO "C"
12/03/2007 AULA "QUÉROTE": PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 3º ESO "B"
12/03/2007 AULA "QUÉROTE": PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 3º ESO "A"
15/03/2007 AULA "QUÉROTE": PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 4º ESO "B"
15/03/2007 AULA "QUÉROTE": PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 4º ESO "C"
15/03/2007 AULA "QUÉROTE": PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 4º ESO "A"
21/03/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES TEATRO: "EL ÁRBOL" - GRUPO DE TEATRO MEXICANO "LA GAVIOTA" -
(Organizado polo Concello de Pontevedra)
1º BACH "B" e "C" - 1º C.S.E.I. -
29/03/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES "DISEÑO PARA TODOS" 2º BACH "D" - "E" e "C ARTE"
09/03/2007
EXPOSICIÓN: DESEÑO DE MODA 2º BACH "D" e "E"
28/03/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES Charla do escritor "XAVIER DOCAMPO" 1º ESO A - B - C - D e 2º ESO A e D
27/03/2007 LOURIZÁN VISITA "LOURIZÁN" 1º BAC A - B - C
27/03/2007 PONTEVEDRA VISITA MUSEO EFÉMERO E MUSEO DE PONTEVEDRA 4º ESO A - B - C
29/03/2007 PONTEVEDRA VISITA "MUSEO EFÉMERO E MUSEO DE PONTEVEDRA" 1º BAC A - B - C
29/03/2007 PONTEVEDRA MARCHA DA BICICLETA VARIOS
26/03/2007 LOURIZÁN VISITA LOURIZÁN 4º ESO A - B - C
10/04/2007 PONTEVEDRA VISITA EXPOSICIÓN "EUROPA FUE CAMINO" 2º BACH "A"
11/04/2007 PONTEVEDRA VISITA EXPOSICIÓN "EUROPA FUE CAMINO" 4º ESO "B"
11/04/2007 AULA EDUCACIÓN VIAL
(Aula de vídeo)
1º CSEI - 2º BACH "E" - "A" - "B" - "D" - "C"
17/04/2007 ALAMAEDA DE PONTEVEDRA VISITA "EUROPA FOI CAMIÑO" 2º ESO "A" e "B"
19/04/2007 ALAMEDA DE PONTEVEDRA VISITA "EUROPA FOI CAMIÑO" 1º ESO "B" e "C"
18/04/2007 ALAMEDA DE PONTEVEDRA VISITA "EUROPA FOI CAMIÑO" 4º ESO "A" e "C"
16/04/2007 PRAZA DA PEREGRINA VISITA EXPOSICIÓN "MIRADELLAS" 1º CSEI
19/04/2007 ALAMEDA DE PONTEVEDRA VISITA "EUROPA FOI CAMIÑO" 1º ESO "A" e "D"
20/04/2007 ALAMEDA DE PONTEVEDRA VISITA "EUROPA FOI CAMIÑO" 3º ESO "A" - "C" e "E"
20/04/2007 ALAMEDA DE PONTEVEDRA VISITA "EUROPA FOI CAMIÑO" 3º ESO "B" e "D"
18/04/2007 ALAMEDA DE PONTEVEDRA VISITA "EUROPA FOI CAMIÑO" 2º ESO "C" e "D"
19/04/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES CHARLA INFORMATIVA SOBRE BACHARELATOS DE HUMANIDADES, CIENCIAS E ARTE, E SOBRE O CICLO MEDIO DE LABORATORIO 4º ESO "A" - "B" e "C"
23/04/2007 REDONDELA E VIGO VISITA ILLA DE SAN SIMÓN, ESCOLA INFANTIL CAEIRO E EXPOSICIÓN NA CASA DAS ARTES DE TAMARA LEMNISKA 1º BACH "D" e "E" - 1º CSEI
24/04/2007 PONTEVEDRA VISITA MUSEO DE PONTEVEDRA 2º BACH "C"
24/04/2007 SANTIAGO VISITA "FORUM ORIENTA", MUPEGA E MUSEO DE HISTORIA NATURAL 1º BACH "A" - 2º BACH
25/04/2007 TEATRO PRINCIPAL CINENSINO: "Pequeños salvajes" 2º ESO "A" - "B" - "C" e "D"
27/04/2007 CEFORE DE PONTEVEDRA OLIMPIADA MATEMÁTICA 2º ESO "A" (Jorge DOGUEZ DACOSTA)
30/04/2007 RIBEIRA VIAXE A CORRUBEDO E CASTRO DE BAROÑA 3º ESO "A" - "B" - "C" - "D" e "E"
04/05/2007
TEATRO DO IES "FRANCISCO ASOREY" DE CAMBADOS E DO IES "A XUNQUEIRA 1"
20/01/2007 ANDORRA EXCURSIÓN Á NEVE
11/05/2007 BUEU VISITA "MUSEO MASSÓ" 4º ESO "A" - "B" e "C"
16/05/2007
CORRELINGUAS 1º ESO "A"
22/05/2007 REDONDELA TÍTERES E VISITA ESCOLA INFANTIL DE REDONDELA 1º CSEI
21/05/2007 PONTEVEDRA VISITA PONTEVEDRA 2º ESO "C" e "D"
22/05/2007 PONTEVEDRA VISITA PONTEVEDRA 2º ESO "A" e "B"
09/05/2007 Pontevedra MARATÓN VER LISTADO NAS AULAS
25/05/2007 VIGO OLIMPIADA MATEMÁTICA - FASE FINAL GALEGA JORGE DOGUEZ DACOSTA- 2º ESO "A"
14/05/2007 CAMBADOS TEATRO NO IES FRANCISCO ASOREY GRUPO DE TEATRO
23/05/2007 VIGO VISITA EXPOSICIÓN PERMANENTE CAIXANOVA E FUNDACIÓN BARRIÉ (EXPOSICIÓN CARTEIS) 1º BACH "D" e "E"
25/05/2007 LOURIZÁN VISITA LOURIZÁN 3º ESO "B" - "C" e "E"
24/05/2007 LOURIZÁN VISITA LOURIZÁN 3º ESO "A" e "D"
23/05/2007 OURENSE VISITA "PARQUE NATURAL INVERNADEIRO" 2º ESO
09/05/2007 aula Charla sobre discapacidad intelectual - Asociación Juan XXIII 1º CSEI
29/05/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES CHARLA "MULLER E CIENCIA" 4º ESO "A" e "B" - 1º BACH "A", "B" e "C"
06/06/2007 Salón Usos Múltiples "FEMININO E MASCULINO: A escola na formación das identidades" - Carme ADÁN (Secretaria Xeral de Igualdade) 1º CSEI - 1º BACH "D" e "E" - 3º ESO "A" - 3º ESO "D"
11/06/2007 Aula Charla sobre "Hábitos Alimentarios" impartidapor Manuel Pedrosa 1º ESO "A"
12/06/2007 Aula Charla sobre "Hábitos Alimentarios" impartida por Manuel Pedrosa 1º ESO "C"
18/06/2007 Aula Charla sobre "Hábitos Alimentarios" impartida por Manuel Pedrosa 2º ESO "A"
19/06/2007 Aula Charla sobre "Hábitos Alimentarios" impartida por Manuel Pedrosa 2º ESO "C"
15/06/2007 Aula de vídeo Charla sobre "Hábitos Alimentarios" impartida por Benito Hermida 2º ESO "D"
15/06/2007 Aula de vídeo Charla sobre "Hábitos Alimentarios" impartida por Benito Hermida 1º ESO "B"
18/06/2007 Aula de vídeo Charla sobre "Hábitos Alimentarios" impartida por Benito Hermida 2º ESO "B"
19/06/2007 Aula de vídeo Charla sobre "Hábitos Alimentarios" impartida por Benito Hermida 1º ESO "D"
22/06/2007 LONDRES VIAXE A LONDRES 1º BACH "E" - "A" - "B" e "C"
19/06/2007 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CHARLA SOBRE DROGADICCIÓN 4º ESO "A" - "B" e "C"
20/06/2007 SALÓN USOS MÚLTIPLES CONCIERTO FIN DE CURSO 1º ESO "A - B - C - D" e 2º ESO "A - B - C - D"
02/06/2007 Entrada a talleres EXPOSICIÓN OBRAS BACHARELATO DE ARTE 1º e 2º BACH "D" e "E"
23/05/2007
DÍA DA FROITA TODOS
18/10/2007 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CONFERENCIA: "GALEGO EXTERIOR" (HENRIQUE COSTAS GONZÁLEZ) 1º BACH D - E