HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

I.E.S. Xunqueira I. Pontevedra
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CURSO 200
9-2010

Curso 1999-2000
Curso 2000-2001
Curso 2001-2002
Curso 2002-2003
Curso 2005-2006
Curso 2006-2007
Curso 2007-2008
Curso 2008-2009
Curso 2009-2010
Curso 2010-2011
Curso 2011-2012
Curso 2012-2013
Curso 2013-2014
Curso 2014-2015
Curso 2015-2016
DATA TEMPORIZACIÓN DENOMINACION GRUPO
14/10/2009 9:50 - 12:50 hs VISITA EXPOSICIÓN "MAN RAY" EN CAIXANOVA 1º BACH "D"
1º BACH "E"
23/10/2009 9:50 - 14:30 hs VISITA "PARQUE ARQUEOLÓXICO DE CAMPO LAMEIRO" 3º ESO "A", "B" e "C"
30/09/2009 12:50 - 13:40 hs VISITA A FERPALIA NO PAZO DA CULTURA 1º ESO "C"
3º ESO "D"
21/10/2009 10:40 - 12:00 hs VISITA EXPOSICIÓN "IRREVERSIBLE" NO PAZO DA CULTURA 1º BACH "D" e "E"
02/10/2009 4:30 hs do 2/10 ata ás 12:00 hs do 11/10 INTERCAMBIO ESCOLAR A MARSELLA 3º e 4º ESO - 1º e 2º BACH
21/10/2009 11:15 - 13:00 hs EDUCACIÓN VIAL NA FERRERÍA 4º ESO "A"
14/10/2009 9:00 - 14.30 hs VISITA A KARLSRUHE DENTRO DO PROGRAMA COMENIUS 2º BACH "B" Olga FERNÁDEZ
1º BACH "C" Mª J. RODRÍGUEZ
20/10/2009 11:15 - 12:50 hs EDUCACIÓN VIAL NA FERRERÍA 4º ESO "C" e "D"
28/10/2009 10:40 - 11:30 hs CHARLA INFORMATIVA SOBRE AS PAUUs POLO DPTO DE ORIENTACIÓN 2º BACH "A", "B" e "C"
04/11/2009 10:00 - 11:30 hs "EDUCACIÓN VIAL" NO TEATRO PRINCIPAL ORGANIZADO POLA POLICÍA LOCAL 1º BACH "A", "B", "C", "D" e "E"
09/11/2009 9:00 - 19:00 hs VISITA EXPOSICIÓN "RODIN" NA CORUÑA 2º BACH "B" e "C"
11/11/2009 10:40 - 11:30 hs Visita a VERBUM A CASA DAS PALABRAS 1º CSEI
25/11/2009 9:50 - 11:30 hs VISITA EXPOSICIÓN PINTORES E PINTORAS ACTUAIS EN
CAIXANOVA
1º BACH "D" e "E"
13/11/2009 11:30 - 14:00 hs CINENSINO NO TEATRO PRINCIPAL 2º ESO "A" e "C"
25/11/2009 9:50 - 11:30 hs VISITA EXPOSICIÓN "El arte de la semejanza", EN CAIXANOVA 1º BAHC "D" e "E"
16/11/2009 9:50 - 10:40 hs DEREIROS DA INFANCIA
NO SALÓN DE ACTOS COAS ALUMNAS DE 2º CSEI
1º ESO "B"
17/11/2009 13:40 - 14:30 hs DEREIROS DA INFANCIA
NO SALÓN DE ACTOS COAS ALUMNAS DE 2º CSEI
1º ESO "C"
18/11/2009 10:40 - 11:30 hs DEREIROS DA INFANCIA
NO SALÓN DE ACTOS COAS ALUMNAS DE 2º CSEI
1º ESO " A"
23/11/2009 9:00 - 10:40 hs VISITA BIBLIOTECA PÚBLICA 2º BACH "B"
27/11/2009 9:20 - 12:00 hs OBRADOIROS NA ILLA DAS ESCULTURAS (SE NON CHOVE) ORGANIZADO POLO EDNL 2º ESO "A" e
3º ESO "C" e "D"
26/11/2009 9:00 - 14:30 hs VISITA GRANXA ESCOLA "O KIRIKO" EN FORNELOS DE MONTES 1º e 2º CSEI
25/11/2009 15:30 - 17:00 hs VISITA A PRENATAL 2º CSEI (12 alumnas)
23/11/2009 9:00 - 9:50 hs OBRADOIROS DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO
IMPARTIDOS POR ENAR MOA
2º ESO "C"
24/11/2009 10:40:11:30hs
12:00 - 12:50 hs
13:40 - 14:30 hs
OBRADOIROS DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO
IMPARTIDOS POR ENAR MOA
2º ESO "A"
3º ESO "D"
1º ESO "C"
25/11/2009 10:40:11:30hs OBRADOIROS DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO
IMPARTIDOS POR ENAR MOA
1º ESO "A"
27/11/2009 9:00 - 9:50 hs
10:40 - 11:30 hs
OBRADOIROS DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO
IMPARTIDOS POR ENAR MOA
1º ESO "B"
2º ESO "B"
13/01/2010 9:50 - 12:00 hs Exposición "ALFONSO COSTA" en CAIXANOVA 1º BACH D e E
09/12/2009 17:30 - 19:00 hs "CONTACONTOS DE LIBROS CONTENTOS" CON CARMEN DOMENECH NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE PONTEVEDRA 2º CSEI
17/12/2009 9.50 - 13:40 hs VISITA FACULTADE DE BELAS ARTES E RESTAURACIÓN 1º BACH "D" e "E"
18/12/2009 9:00 - 14:30 hs VISITA SALINAS EN VIGO E CASTELO SOUTOMAIOR 3º ESO "A", "B" e "C"
18/12/2009 10:40 - 12:30 hs VISITA EXPOSICIÓN DE XOGUETES NO MUSEO DE PONTEVEDRA 1º e 2º CSEI
22/01/2010
CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE DROGAS 1º CM LABORATORIO
22/01/2010 12:50 - 13:40 hs CHARLA "CLIMATE CHANGE AND WOMEN" NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2º BACH "A" e "B"
25/01/2010 9:00 - 18:10 hs VISITA EXPOSICIÓN DARWIN E ACUARIO NA CORUÑA 4º ESO "A" - 1º BACH "A" e "B"
24/02/2010 9:00 - 12:00 hs VISITA CENTRO DE MENORES "PRÍNCIPE FELIPE" 2º CSEI
26/1/2010 11:00 - 11:30 hs CHARLA ACCESO UNIVERSISDADE CICLOS SUPERIORES 2º CSEI
18/01/2010 16:30 - 18:10 CHARLA SOBRE HIPERACTIVIDADE E TXD POR PROFESIONAIS DA UDIAF DO SALNÉS 2º CSEI
05/03/2010 9:00 - 14:30 hs VISITA EXPOSICIÓN DARWIN E MUSEO DO MAR EN VIGO 3º ESO "A", "B" e "C"
19/02/2010 11:30 - 14:30 hs XORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL NO RIO RONS 1º ESO "A e "B"
28/01/2010 10:40 - 11:30 hs INFORMACIÓN SOBRE A USC NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2º BACH "A", "B" e "C"
18/01/2010 HORA DE TITORÍA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADITIVAS AO LONGO DE 6 SEMANAS (Ata o 3 de marzo) 1º e 2º ESO
01/02/2010 10:40 - 11:30 hs VALORES DE FUTURO 1º ESO "A"
02/02/2010 10:40 - 11:30 hs VALORES DE FUTURO 2º ESO "C"
04/02/2010 10:40 - 11:30 hs VALORES DE FUTURO 2º ESO "A"
09/02/2010 9:30 - 12:00 hs CINENSINO NO TEATRO PRINCIPAL 2º ESO "A", "B" e "C"
4/03/2010 11:30 - 14:30 hs XORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL NO RIO RONS 1º ESO "C"
3º ESO "D"
03/03/2010 12:00 - 13:30 hs CHARLA SOBRE "EDUCACIÓN VIAL" NO SALÓN DE ACTOS 2º BACH "A", "B" e "C" - 2º C.S.E.I.
19/02/2010 11:30 - 12:00 PARTICIPACIÓN NO CONCURSO "PARLAMENTO XOVE" 1º BACH "E" (3) - 4º ESO "A" (3)
22/02/2010 17:20 - 18:10 hs CHARLA SOBRE "MOBILIDADE" NO SALÓN DE ACTOS 2º ESO "A", "B" e "C"
25/02/2010 10:40 - 14:00 hs VISITA FACULTADE DE BELAS ARTES E RESTAURACIÓN 2º BACH "C"
04/03/2010 9:00 - 14:30 h VISITA AO COLEXIO "PELOURO" EN 1º CSEI -
9/3/2010 12:30 14:30 hs VISITA SALÓN DO LIBRO 1º CSEI - 3º ESO "D"
12/3/2010 12:30 14:30 hs VISITA SALÓN DO LIBRO 4º ESO "B"
1º BACH "D"
17/03/2010 17 a 21 de marzo VISITA A CUNEO (ITALIA) DENTRO DO PROGRAMA COMENIUS 4º ESO "C"
21/04/2010 10:30 ou 12:30 "133.6 F.M. en el espacio interior" OBRA DE TEATRO SOBRE EDUCACIÓN VIAL NO PAZO DA CULTURA 1º, 2º OU 3º ESO
09/04/2010 9:00 - 10:15 VISITA EXPOSICIÓN "LUIS SEOANE" EN CAIXANOVA 1º BACH "E"
12/04/2010 12:00 - 13:40 VISITA EXPOSICIÓN "LUIS SEOANE" EN CAIXANOVA 1º BACH "D"
31/05/2010 9:30 - 11:30 OBRA DE TEATRO "enREDados" NO
PRINCIPAL
4º ESO "A", "B", "C" e "D"
24/03/2010 11:30 - 14:30 ROTEIRO CASTELAO 4º ESO "A"
26/04/2010 9:00 - 14:30 / 16:30 - 18:10 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL "QUÉROTE" 3º ESO "A", "B", "C" e "D"
28/04/2010 9:30 - 12:00 CINENSINO: "PEQUEÑOS INVASORES"
NO TEATRO PRINCIPAL
2º ESO "A", "B" e "C"
7/05/2010 9:30 - 14:30 CURSO SOBRE PROGRAMAS DE ANIMACIÓN NA FACULTADE DE CIENCIAS SOCIAIS 1º BACH "E" e "D"
07/05/2010 9:00 14:30 hs MUSEO DE HISTORIA NATURAL E EXPOSICIÓN FOTÓGRAFOS DA NATUREZA EN SANTIAGO 1º BACH "A"
3º ESO "D"
4º ESO "C"e " D"
12/05/2010 9:00 - 19:00 hs "CAMIÑA CON NÓS" (VALENÇA - PORRIÑO) 4º ESO "A"
7/05/2010 15:00 - 23:00 hs ENTREGA DE PREMIOS "CONCURSO DE RADIO EN FRANCÉS", NO IES EUSEBIO DA GUARDA, EN CORUÑA ALUMNADO DE FRANCÉS DE 2º BACH "A", "B" e "C"
24/04/2010 7:00 - 21:00 hs FASE FINAL, DEBATE, NO CONCURSO "PARLAMENTO XOVE" EN SANTIAGO 1º BACH "E" (3) - 4º ESO "A" (3)
26/04/2010 11:30 - 12:00 CHARLA INFORMATIVA SOBRE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO NO TRIATLON ORGANIZADO POLO IMD DE PONTEVEDRA 1º e 2º BACH - CICLOS
28/04/2010 9:00 - 11:00 CONCERTO DA ORQUESTRA E CORO DO IES A XUNQUEIRA 1 NO SALÓN DE ACTOS DO IES A XUNQUEIRA II ALUMNADO DE ORQUESTRA E CORO
27/04/2010 16:30 - 19:00 VISITA ESCOLA INFANTIL "O TOXO" EN PONTEVEDRA 1º CS.E.I.
13/05/2010 9:00 - 18:30 "AMIGOS DO PLANETA"
ACTIVIDADE DE EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL NA GRANXA KIRIKO
1º ESO "A" - 1º ESO "C" - 2º ESO "B"
19/05/2010 9:00 - 11:30 CONFERENCIA DE FRAN ALONSO NO SALÓN DE ACTOS 4º ESO A, B, C e D - 2º BACH B
29/04/2010 9:00 - 10:40 CONFERENCIA SOBRE A UNION EUROPEA 3º ESO "A", "B" e "C"
28/04/2010 11:30 - 12:00 CHARLA INFORMATIVA DA ESCOLA DE ARTES "MARCELO MACÍAS" DE CORUÑA NO SALÓN DE ACTOS 1º BACH "D" e "E" - 2º BACH "C"
28/04/2010 11:00 - 11:30 VISITA EXPOSICIÓN "OS 80 MODA EN GALICIA. SINGULARIDADES 2º BACH "C"
05/05/2010 9:50 - 12:50 MARATÓN A XUNQUEIRA ESO - 1º BACH
11/05/2010 9:50 - 13:30 PARTICIPACIÓN NO CORRELINGUAS 2º ESO "A" - 2º ESO "C"
11/05/2010 9:00 - 14:30 COLABORACIÓN NA ORGANIZACIÓN DO CORRELINGUAS 1º CSEI
14/05/2010 10:30 - 12:00 ACTUACIÓN DO GRUPO DE TEATRO AILALERIA NO BEN VEÑAS MAIO NO TEATRO PRINCIPAL 3º ESO "A" - "B" - "C" e "D"
18/05/2010 9:00 - 10:15 CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS EN INTERNET POLA POLICIA NO SALÓN DE ACTOS 1º ESO A - B - C 2º ESO A - B - C
19/05/2010 Mércores 9:00 - Venres 17:30 VISITA Á SERRA DO INVERNADEIRO 2º ESO
12/05/2010 11:00 - 12:00 CONFERENCIA DE ALBERTO RIVERO NA FACULTADE DE CCSS 1º BACH "D" e "E"
21/05/2010 13:00 - 14:30 CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS EN INTERNET POLA POLICIA NO SALÓN DE ACTOS 3º ESO A, B, C, D
4º ESO A, B, C, D
20/05/2010 11:30 - 14:30 VISITA Á ONCE 1º CSEI
22/06/2010 11:30 - 14:30 ROTEIRO CASTELAO EN PONTEVEDRA 2º ESO "B"
17/06/2010 Xoves 17: 17:00 h
Mércores 23: 13h
VIAXE FIN DE CURSO A SALOU - BARCELONA - TARRAGONA - PORTAVENTURA 4º ESO "A" - "B" e "C"
28/05/2010 9:50 - 14:30 VISITA "PARQUE ARQUEOLÓXICO DE CAMPO LAMEIRO" 3º ESO "A", "B" e "C"
26/05/2010 12:00 - 14:00 CHARLA SOBRE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA E CICLOS FORMATIVOS NO SALÓN DE ACTOS 2º BACHARELATO
10/06/2010 12:00 - 12:50 h "VERSOS DE VIENTO", POLO GRUPO TEATRAPA TEATRO NO SALÓN DE ACTOS 1º BACH A, B, C, D e D
16/06/2010 12:00 - 12:50 h MATMONÓLOGO POR JOSÉ MANUEL RAMOS NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 4º ESO "A" - 1º BACH "A" e "B"
10/06/2010 xoves :16:00 h
domingo 20:00 h
VIAXE A MARSELLA - CLAUSURA DO PROXECTO COMENIUS 1º BACH "A" (J.M. Castro) e "C" (Carla Lobagueira)
17/06/2010 10:40 - 11:30 hs CHARLA INFORMATIVA SOBRE BACHARELATOS E CICLOS NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 4º ESO "A", "B" e "C"
15/06/2010 12:00 - 14:30 hs VISITA AO MUSEO DE PONTEVEDRA 3º ESO "D"
15/06/2010 9:00 - 16:00 hs VISITA AO MUSEO DE PONTEVEDRA E MARÍN 4º ESO "D"
18/06/2010 9:00 - 14:30 hs VISITA AO PARQUE ARQUEOLÓXICO DE TOURÓN 1º ESO "C" - 2º ESO "B" - 3º ESO "C"
23/06/2010 9:00 - 14:30 hs SAÍDA AO LAGO CASTIÑEIRAS 1º ESO - 2º ESO - 3º ESO
17/06/2010 20:30 - 22:00 hs CHARLA INFORMATIVA SOBRE OS RISCOS E PERIGOS DE INTERNET -
SALÓN DE ACTOS
PROFESORADO E FAMILIAS
22/06/2010 Martes 22: 12:30 hs
Luns 28: 23:00 hs
VIAXE A LONDRES BACHARELATO (11 ALUMNOS/AS)
25/06/2010 10:30 - 20:00 hs EXCURSIÓN A CIES ALUMNADO ORQUESTRA E CORO
14/04/2010 19:00 - 22:00 CONCERTO DA ORQUESTRA E CORO DO IES A XUNQUEIRA 1 NO PAZO DA CULTURA DE PONTEVEDRA VARIOS
24/02/2010 9:00 - 10:40 PARTICIPACIÓN NA WEBQUEST "ODISEA" 1º BACH LATÍN