DIVISORES DUN NÚMERO
por José M. Ramos Pagina nueva 3

Introduce un número natural positivo




MÁXIMO COMÚN DIVISOR E MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

Introduce dous números naturais positivos