Ana Fuertes Besada (Xefe Dpto.)
Hernán Gómez Cortés 
Francisco Jesús Ríos Cerviño
Carlos Caamaño Rivas
Inés Barros Fortes

 

   
Disfrazados por Halloween
Concurso de Carteles "Cinema & Music" 2013-2014
Concursos de carteis sobre a violencia de xénero 25 de novembro 2º bach.
Concurso de Carteis "Cinema & Theatre" 2012-2013
Paneis decorativos nas Aulas de Música e na Secrétaría (2º Bach)
Concurso de Carteis "Cinema & History" 2011-2012
Galería de traballos feitos polo alumnado
   

MATERIAL PARA CLASE

Materia 1º  Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
Educación Plástica e visual
Prof: Inés Barros
Material 1º ESO
Material 3º ESO
Material 4º ESO

Enlaces de interés:  1     2
   
Fundamentos da arte
Prof: Francisco Ríos
15 Obras de estudio
Libro Fundamentos da Arte I.

Grecia (arquivo zip)

Resúmenes (arquivo zip)

Mapa Roma resumo
Románico resumo
Hispano Musulmán resumo
Arte Musulmán (intro.)

Videos:
Paleocristiano y bizantino
Prerrománico
Islámico
Románico

Fundamentos de arte (texto)

Material completo en arquivo zip comprimido

Volumen      
Deseño
Prof: Francisco Ríos
Libro Cartel
Cuaderno de Deseño (2º Bacharelato)
Apuntes de clase Deseño (2º Bacharelato)

Máis apuntes de deseño

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo