CICLO MEDIO DE LABORATORIO

 

PROGRAMACIÓNS CURSO 2022-2023

                        CICLO MEDIO DE LABORATORIO  1º Curso
        Almacén e distribución no laboratorio (pdf)   Programación
        Formación e orientación laboral (pdf)  Programación
       Mostraxes e operacións unitarias de laboratorio (pdf)     Programación
       Probas físicoquímicas  (pdf)    Programación
       Química aplicada (pdf)    Programación
       Seguridade e organización no laboratorio (pdf)  Programación
                        CICLO MEDIO DE LABORATORIO  2º Curso
        Empresa e iniciativas emprendedoras (pdf)   Programación
        Ensaios de materiais (pdf)  Programación
       Operacións de análise química (pdf)     Programación
       Pincipios de mantenemento electromecánico  (pdf)    Programación
       Servizos auxiliares no laboratorio (pdf)    Programación
       Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica (pdf)  Programación

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo