RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR 2021

Presidente.- Enrique Rey Rodríguez, Xefe de Estudos.- Carlos Novo Comba, Secretario.- José M. Ramos González.
Renovación.- 4 profesores, 1 pai/nai, 2 alumnos/as
Cubrir vacantes.- 2 profesores, 1 alumno/a
Nomeamentos.- 1 pai/nai pola ANPA,  1 representante do Concello.
Continúan ata a proxima renovación (2022).- 1 profesora, 1 alumno,  1 nai, 1 membro do persoal de admón. e servizos.

 

CALENDARIO DE ACTUACIÓNS

Día 20 de outubro, ás 11:30 horas, na Secretaría.- Sorteo para designar aos membros da Xunta Electoral

Día 20 de outubro.- Comunicación aos elexidos no sorteo de que formarán parte da Xunta Electoral, tanto en calidade de titulares como de suplentes. Convocatoria para a constitución da Xunta Electoral o día 2 de novembro, ás 11:30 horas no despacho do director.

Día 2 de novembro.- Ás 11:30 horas, no despacho do director, constitución da Xunta Electoral e confección do calendario de actuación do proceso de renovación do Consello Escolar. Publicación dos censos. Solicitude a ANPA dun representante no Consello Escolar. Solicitude ao Concello dun representante no Consello Escolar.

Do 8 ao 16 de novembro.- Presentación de candidaturas ao sector de pais/nai, profesorado e alumnado.  (Na secretaría do centro)

Día 23 de novembro.- Votacións de alumnado. De 9 a 14:30 horas

Día 23 de novembro.- Votacións de pais/nais/titores legais.  De 16:30 a 21:00 horas

Día 24 de novembro.- Votación do profesorado. De 11:30 a 12:30 horas.

VOLVER