PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2013-2014
(Esta información está sometida a ser actualizada durante o proceso)

Normativa reguladora:  Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15 de marzo de 2013)

Cadro de Oferta de Postos:

 

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC

CCNN

1º BAC

CCSS

1º BAC

ARTE

2º BAC

CCNN

2º BAC

CCSS

2º BAC

ARTE

Reserva interna
Cubertos

83+3*

109

63

72

29

11

8

51

33

51

Vacantes

24+9*

11

27

18

37

22

58

15

0

15

* 12 prazas para alumnado con Necesidades Específicas de apoio educativo.

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS

(Contra estas listaxes pode interpoñerse un Recurso de Alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación) A resolución da mesma pon fin a vía administrativa.

Formalización de matrícula E.S.O e Bacharelato. Prazo 25 de xuño a 10 de xullo. En Setembro o prazo é Do 1 ao 10 de setembro
Documento de formalización de matrícula ESO  |   Documento de formalización de matrícula Bacharelato.

 

No caso de ser admitido/a se non se formaliza a matrícula en prazo, perderá a praza concedida e terá que volver a solicitala fora de prazo.

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo

Centros adscritos: CEIP Pedro Antonio Cerviño (Campo Lameiro); CEIP San Benito de Lérez; CEIP Parada-Camapañó; CEIP A Xunqueira I

ÁreaS de influencia do centro en cada unha das ensinanzas impartidas e áreas limítrofes: . Ver Mapa orientativo aproximado   |  Máis información

Servizos complementarios.- Transporte escolar para o alumnado de centros adscritos e comedor escolar, os luns pola tarde, para o alumnado procedente do CEIP Pedro Antonio Cerviño de Campo Lameiro.

NOTAS IMPORTANTES:
1º. Que cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
2º. Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
3º. Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.