CALENDARIO INICIO CURSO

 CURSO 2013-2014

 

DIA 16 (Presentación Bacharelato):

2º BACHARELATO (TODAS AS MODALIDADES)..........11:00 horas

 1º BACHARELATO (TODAS AS MODALIDADES).........12:00 horas

 CICLO FORMATIVO DE LABORATORIO......................13:00 horas

  

DIA 17 (Presentación e clases E.S.O.)

 O alumnado da ESO  xa terá clases con regularidade segundo o horario do centro.

ESO...... (Entrada escalonada segundo o horario seguinte)

 1º ESO...................................9:00 horas

 2º ESO...................................9:30  horas

 3º e 4º  ESO.........................10:00 horas
(O alumnado que teña programada a visita ás Illas Cíes que se presenten na porta do Instituto as 9:00 horas, provistos de crema de bronceado, calzado deportivo e o bocadillo)

 P.C.P.I.................................10:30 horas.