Eleccións de representantes ao Consello Escolar

 (Resolución do 7 de setembro de 2012 da Dirección Xeral de Educación, F P e Innovación Educativa)

Constituída a Xunta Electoral o día 7 de novembro que estableceu o calendario para todo o proceso electoral, é importante destacar e lembrar que  se poderán presentar as diferentes candidaturas para cubrir as vacantes de 4 profesores e profesoras, 2 alumnos e alumnas e 1 pai ou nai, desde o día 9 ao 19 de novembro, en horario de 9 h. a 14 h. na Secretaría do centro.

Os días das votacións correspondentes a cada sector serán: luns 26  para o alumnado e xoves 29 para o profesorado e as familias.