INFORMÁCIÓN SOBRE O USO DE CONSIGNAS OU TAQUILLAS

*   O I.E.S. A Xunqueira I pon a disposición do alumnado taquillas ou consignas para poder deixar o material escolar durante a xornada lectiva.

*   Para facer uso deste servizo é necesario que o alumnado acuda á Secretaría do centro e cubra unha solicitude que se lle proporcionará.

*   O coste deste servizo é de 5 euros para mantenemento e 10 euros de fianza que serán devoltos ao finalizar o curso.  O alumnado deberá traer un candado para o peche das taquillas (Pódese adquirir na Conserxería do centro).

*   Este curso, en principio, as taquillas serán individuais a diferenza do curso pasado que tiveron que ser compartidas.