I.E.S. A XUNQUEIRA I. NEGOCIADO DE SECRETARÍA

PETICIÓN DE CERTIFICADO ON LINE


1º Apelido: 2º Apelido : 
Nome DNI :
Enderezo : Cod Postal Concello
Teléfono:   e-mail :
Tipo de certificado 
No caso de solicitar outra documentación que no figure na lista anterior, faina constar:
Outra documentación: 
¿En qué lingua o desexa? 
galego    castelá    
Forma de recollida: 
Recoller no Centro    Enviar por correo

Calquer tipo de consulta relacionada cá administración do Instituto:

 

Pode recoller o Certificado nas instalacións do centro en horario loboral de 9 a 13,30 ó cabo de 24 horas dende que formule a solicitude.
No caso de solicitar a opción por correo, o centro non se fai responsable da posible tardanza da súa recepción.