Por mor da aplicación da Lei de Protección de Datos non podemos publicar  unha listaxe de admitidos e excluídos no nosos centro nin na web nin na porta da entrada.
Poden consultar dita información na listaxe publicada na corticeira de secretaría en horario de 09:00 a 14:00 ou na ligazón (a través da chave 365, DNI electrónico ou certificado dixital)

LIGAZÓN APLICACIÓN ADMISIÓN