DIRECTIVA:
Presidenta:  Josefa Vázquez Martínez
Secretaria:
Lourdes María Peón Casalderrey
Tesoreira:
Notburga Adara Evangele
Vogais:    
María José Díaz Ruibal
María del Carmen Ramallo Pérez
Cristina Loureiro Ricoy

                 
                  

TABOLEIRO INFORMATIVO ANPA

19/11/2018 ESTABLECEMENTOS CON DESCONTO POR SER SOCIO

 

I.E.S. A XUNQUEIRA I

Rua Alexandre Bóveda s/n
Tfno.- 886159721. Fax.- 886159732
ies.xunqueira.1@edu.xunta.es
http://www.iesxunqueira1.com

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo