CIENCIAS DA NATUREZA

Clara Alonso Rodríguez (Xefa Dpto.)
Begoña Torres Rivas
Lucía Martínez Dopazo
Bibiana Lorenzo Castiñeira

DEBUXO (Galería de traballos)

Ana Fuertes Besada 
Carlos Caamaño Rivas (Xefe Dpto.)
Blanca Barrio Gutiérrez
Eusebio Rivero Veiga
Joaquín José Morales Leyva

ECONOMÍA

José Manuel Justo Acevedo  (Xefe Dpto.)
 

EDUCACIÓN FÍSICA

Benito Hermida Rivas (Xefe de Dpto.) 
José Carlos Novo Comba
Marta Mera Carrión

FILOSOFÍA 

Sonia Soto Boullosa
César Vallejo Palacios (Xefe de Dpto.)

FÍSICA E QUÍMICA

Joaquín Castro Poceiro
María Pierres Duarte-Ferreira (Xefa de Dpto.)
María Noelia Boullosa Salgado

FRANCÉS

María Elena Pazos Cardoso (Xefa de Dpto.)
María Carlota Penelas Grela
 

GREGO

María Dolores Cruz García (Xefa de Dpto)

INGLÉS

Ana María Fontenla Rodríguez
Carmina Aguado Madrigal  (Directora)
Arturo Neira Rodríguez (Xefe de Dpto.)
Antonio Peleteiro Antas
Inácio Xosé Martínez-Almeida Flores
Gabino Pérez Romero
Auxiliar de conversa:

LABORATORIO (Ciclo Medio)

María Gloria Iglesia Cabaneiro (Titora FCT y Erasmus)
Rebeca Vázquez Núñez
Ana Isabel Mariño Arias (Xefa de Dpto)
Matilde Fandiño Perianes

LATIN

María del Mar Martín Saracho (Xefa de Dpto.)

LINGUA CASTELÁ

Julia Verdullas Fernández (Xefa de Dpto.)
Javier Martínez Alejandre
Carla Blanco Ballón
Rosa San Luís Lorenzo
María Esther Martínez Almallo
Emiliano Máquez Roel

LINGUA GALEGA


María Mar Rua Ferradás
Xan Riobó Rouco (Xefe de Dpto)
Ramona Neira Pérez
Lorena Domínguez Mallo
Leopoldo Cañizo Durán
Ana María Outón Barral
Sonia Santos Ferreirós
María Mercedes Torres Hermida.

MATEMÁTICAS

José M. Ramos González (Secretario)
Rafael Piay Durán (Xefe de Departamento)
María Luisa Vilanova Díaz
María del Carmen Rey Pazos
Elena Olga Gutiérrez Carballude
Thais Barreiro Pazos
Manuel Silva González

MUSICA

María Luisa Sánchez González  (Xefe Dpto)
Ana Iriso Delicado
 

ORIENTACIÓN

Ana María González Correa (Xefa de Dpto.)
María Jesús Abilleira Rodríguez (Pedagoxía terapéutica e Vicedirectora)

RELIXIÓN

Elena Ferro Dios  (Xefa de Dpto.)

TECNOLOXÍA

Venancio Piñeiro Iglesias (Xefe de Dpto.)
Sonia González López
María Dolores Omil Villaverde
Amelia Pintos Couto

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Mercedes Mora Calvo (Xefa de Estudos.)
Manuel Reboredo Tajes
Manuel Alberto Lago Villaverde (Xefe Dpto.)
Marcos Fernández Ferreiro
Marcos Fernández Fraguas
María del Pilar Rojo Otero

Contactos en ies.xunqueira.1@edu.xunta.es
indicar no asunto o nome do profesor


Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo