2022-2023


CIENCIAS DA NATUREZA

Clara Alonso Rodríguez (Xefa Dpto.)
Begoña Torres Rivas
Maximino Piñeiro Vidal
 

DEBUXO (Galería de traballos)

Carlos Caamaño Rivas (Xefe Dpto.)
Blanca Barrio Gutiérrez
Joaquín José Morales Leyva
Xoan Xosé Pérez Vieitez
Mario Alfonso Iglesias González

ECONOMÍA

José Manuel Justo Acevedo  (Xefe Dpto.)
 

EDUCACIÓN FÍSICA

Benito Hermida Rivas (Xefe de Dpto.) 
Enrique Rey Rodríguez (Director)
José Carlos Novo Comba (Xefe de Estudos)
Luís Alberto Rascado Iglesias

FILOSOFÍA 

Sonia Soto Boullosa
César Vallejo Palacios (Xefe de Dpto.)

FÍSICA E QUÍMICA


María Paz Félix Chamosa (Xefa de Dpto.)
Brian Santamaría Álvarez
Andrés Ramón Peaguda Pérez
 

FRANCÉS

María Elena Pazos Cardoso (Xefa de Dpto.)
María Carlota Penelas Grela
Mohammed Samami (Auxiliar de conversa)

GREGO

María Dolores Cruz García (Xefa de Dpto)

INGLÉS


Arturo Neira Rodríguez (Xefe de Dpto.)
Antonio Peleteiro Antas
Gabino Pérez Romero
José Ignacio Vila López
 

LABORATORIO (Ciclo Medio)


María Gloria Iglesia Cabaneiro (Titora FCT y Erasmus)
Rebeca Vázquez Núñez
Ana Isabel Mariño Arias (Xefa de Dpto)
Matilde Fandiño Perianes
 

LATIN

Carlos Galego Guitián  (Xefe de Dpto.)

LINGUA CASTELÁ

Julia Verdullas Fernández
Javier Martínez Alejandre
Carla Blanco Ballón (Xefa de Dpto.)
Rosa San Luís Lorenzo
Javier Valiente Núñez

LINGUA GALEGA

Fernando Pazos García (Xefe de Dpto.)
Amancio Prado Meis
Iria Martínez Villar
Marta Penide Aller
Miguel Silva Conde

MATEMÁTICAS

José M. Ramos González (Secretario)
María del Carmen Rey Pazos (Xefa de Departamento)
Sonia María Freire Randino
Francisco Javier Bonanad Calviño
Sandra García Balboa
Gerardo Jesús Leis Rios

MUSICA

María Luisa Sánchez González  (Xefe Dpto)
Ana Iriso Delicado

ORIENTACIÓN

Ana María González Correa (Xefa de Dpto.)
María Jesús Abilleira Rodríguez (Pedagoxía terapéutica e Vicedirectora)

RELIXIÓN

Elena Ferro Dios  (Xefa de Dpto.)

TECNOLOXÍA


Venancio Piñeiro Iglesias (Xefe de Dpto.)
Sonia González López 
Alba Loureiro Ollero
 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Mercedes Mora Calvo
Manuel Reboredo Tajes
Manuel Alberto Lago Villaverde (Xefe Dpto.)
Luciano Vázquez García

Contactos en ies.xunqueira.1@edu.xunta.es
indicar no asunto o nome do profesor


Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo