Curso 2011-2012


CIENCIAS DA NATUREZA

Clara Alonso Rodríguez
Elena Juiz Rodríguez
Begoña Torres Rivas

DEBUXO (Galería de traballos)

Hernán Gómez Cortés
Ana Fuertes Besada (Xefe Dpto.)
Francisco Jesús Ríos Cerviño
Carlos Caamaño Rivas
Inés Barros Fortes

ECONOMÍA

José Manuel Justo Acevedo  (Xefe Dpto.)
 

EDUCACIÓN FÍSICA

Benito Hermida Rivas (Xefe de Dpto.) 
Luis Alberto Rascado Iglesias
Enrique Rey Rodríguez

FILOSOFÍA 

Sonia Soto Boullosa
César Vallejo Palacios (Xefe de Dpto.)

FÍSICA E QUÍMICA

Joaquín Castro Poceiro (Xefe de Dpto.)
María Pierres Duarte-Ferreira
Isabel Ferraces Lago
María Luisa Vidal Collazo
Andrés Ramón Peagude Pérez

FRANCÉS

María Elena Pazos Cardoso (Xefa de Dpto.)
Rosa María Peregrina Rodríguez Moldes
 

GREGO

María Dolores Cruz García (Xefa de Dpto)

INGLÉS

Ana María Fontenla Rodríguez
Carmina Aguado Madrigal  (Xefa de Dpto.)
Arturo Neira Rodríguez
José Ignacio Vila López
Antonio Peleteiro Antas
Auxiliar de conversa:

LABORATORIO (Ciclo Medio)

María Gloria Iglesia Cabaneiro (Xefa de Dpto.)
Jesús Miguel Moldes Peñas
María Paz Gómez Carracedo
Vázquez Núñez, Rebeca

LATIN

María del Mar Martín Saracho (Xefa de Dpto.)

LINGUA CASTELÁ

Julia Verdullas Fernández (Xefa de Dpto.)
Javier Martínez Alejandre
Ángela Carla Blanco Ballón
Cristina Corral Soilán
Marta Fernández Carreira
Margarita González González

LINGUA GALEGA

Laureano Aragunde Oubiña
Encarna Fernández Rey
María Mar Rua Ferradás (Xefe de Dpto)
Xan Riobó Rouco
Lucía Novas Garrido
María Vilaso Martínez
 

MATEMÁTICAS

Antonio Couso Gómez (Xefe de Departamento)
José M. Ramos González (Secretario)
Rafael Piay Durán
María Lúisa Vilanova Díaz
Miriam Mosquera Macías
Matilde Picáns Villar

MUSICA

M. Angel Rodríguez González 
María Luisa Sánchez González (Xefe Dpto)

ORIENTACIÓN

Ana María González Correa (Xefa de Dpto.)
Flora García González (Pedagoxía terapéutica)

RELIXIÓN

Elena Ferro Dios  (Xefa de Dpto.)

TECNOLOXÍA

José Ramón Piñeiro García
Venancio Piñeiro Iglesias (Xefe de Dpto.)
Javier Villaverde Vayá

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Maica Larriba García (Xefa de Dpto.)
Manuel Reboredo Tajes
Manuel Alberto Lago Villaverde
Diana Cibeira Cancelas
Patricia Díaz González

Contactos en ies.xunqueira.1@edu.xunta.es
indicar no asunto o nome do profesor


Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo