Curso 2018-2019


CIENCIAS DA NATUREZA

Clara Alonso Rodríguez
Elena Juiz Rodríguez
Begoña Torres Rivas

DEBUXO (Galería de traballos)

Hernán Gómez Cortés
Ana Fuertes Besada (Xefe Dpto.)
Carlos Caamaño Rivas
Blanca Barrio Gutiérrez
Inés Barros Fortes

ECONOMÍA

José Manuel Justo Acevedo  (Xefe Dpto.)
 

EDUCACIÓN FÍSICA

Benito Hermida Rivas (Xefe de Dpto.) 
Luis Alberto Rascado Iglesias
Enrique Rey Rodríguez

FILOSOFÍA 

Sonia Soto Boullosa (Xefe de Dpto.)
César Vallejo Palacios

FÍSICA E QUÍMICA

Joaquín Castro Poceiro
María Pierres Duarte-Ferreira (Xefa de Dpto.)
Mónica Prado Noya

FRANCÉS

María Elena Pazos Cardoso (Xefa de Dpto.)
María Carlota Penelas Grela
 

GREGO

María Dolores Cruz García (Xefa de Dpto/Vicedirectora)

INGLÉS

Ana María Fontenla Rodríguez
Carmina Aguado Madrigal  (Directora)
Arturo Neira Rodríguez (Xefa de Dpto.)
Antonio Peleteiro Antas
Inacio Xosé Almeida-Martínez Flores
Irene Iglesias Pena
Auxiliar de conversa:

LABORATORIO (Ciclo Medio)

María Gloria Iglesia Cabaneiro (Xefa de Dpto/ Xefa de estudos)
Rebeca Vázquez Núñez
Ana Isabel Mariño Arias (FCT)
Jorge Prieto Carpinteiro
Matilde Fandiño Perianes

LATIN

María del Mar Martín Saracho (Xefa de Dpto.)

LINGUA CASTELÁ

Julia Verdullas Fernández (Xefa de Dpto.)
Javier Martínez Alejandre
Ángela Carla Blanco Ballón
Victor José Álvarez Piñeiro
María Rocío Gómez Arias

LINGUA GALEGA

Laureano Aragunde Oubiña
María Mar Rua Ferradás (Xefe de Dpto)
Xan Riobó Rouco
Ramona Neira Pérez
María Valcárcel Gómez

MATEMÁTICAS

Antonio Couso Gómez 
José M. Ramos González (Secretario)
Rafael Piay Durán (Xefe de Departamento)
María Lúisa Vilanova Díaz
María del Carmen Rey Pazos
Rosa María Pena Barros

MUSICA

M. Angel Rodríguez González (Xefe Dpto)
María Luisa Sánchez González

ORIENTACIÓN

Ana María González Correa (Xefa de Dpto.)
María Jesús Abilleira Rodríguez (Pedagoxía terapéutica)

RELIXIÓN

Elena Ferro Dios  (Xefa de Dpto.)

TECNOLOXÍA

José Ramón Piñeiro García
Venancio Piñeiro Iglesias (Xefe de Dpto.)
Francisco del Rio González

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Mercedes Mora Calvo (Xefa de Dpto.)
Manuel Reboredo Tajes
Manuel Alberto Lago Villaverde
Lidia Garrido Gómez
María Isabel González Puga

Contactos en ies.xunqueira.1@edu.xunta.es
indicar no asunto o nome do profesor


Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo