Curso 2017-2018


CIENCIAS DA NATUREZA

Clara Alonso Rodríguez
Elena Juiz Rodríguez
Begoña Torres Rivas

DEBUXO (Galería de traballos)

Hernán Gómez Cortés
Ana Fuertes Besada (Xefe Dpto.)

Carlos Caamaño Rivas
Inés Barros Fortes

ECONOMÍA

José Manuel Justo Acevedo  (Xefe Dpto.)
 

EDUCACIÓN FÍSICA

Benito Hermida Rivas (Xefe de Dpto.) 
Luis Alberto Rascado Iglesias
Enrique Rey Rodríguez

FILOSOFÍA 

Sonia Soto Boullosa
César Vallejo Palacios (Xefe de Dpto.)

FÍSICA E QUÍMICA

Joaquín Castro Poceiro (Xefe de Dpto.)
María Pierres Duarte-Ferreira
Tamara Vázquez Vázquez
José Manuel Díaz Doutón

FRANCÉS

María Elena Pazos Cardoso (Xefa de Dpto.)
Rosa María Peregrina Rodríguez Moldes
 

GREGO

María Dolores Cruz García (Xefa de Dpto)

INGLÉS

Ana María Fontenla Rodríguez
Carmina Aguado Madrigal  (Xefa de Dpto.)
Arturo Neira Rodríguez
Antonio Peleteiro Antas
Inacio Xosé Almeida-Martínez Flores
Auxiliar de conversa:

LABORATORIO (Ciclo Medio)

María Gloria Iglesia Cabaneiro (Xefa de Dpto.)
Rebeca Vázquez Núñez
Jorge Prieto Carpinteiro

LATIN

María del Mar Martín Saracho (Xefa de Dpto.)

LINGUA CASTELÁ

Julia Verdullas Fernández (Xefa de Dpto.)
Javier Martínez Alejandre
Ángela Carla Blanco Ballón
María del Rocío Gómez Arias
Francisco Blanco Sanmartín

LINGUA GALEGA

Laureano Aragunde Oubiña
María Mar Rua Ferradás (Xefe de Dpto)
Xan Riobó Rouco
Lucía Novas Garrido
María Valcárcel Gómez

MATEMÁTICAS

Antonio Couso Gómez (Xefe de Departamento)
José M. Ramos González (Secretario)
Rafael Piay Durán
María Lúisa Vilanova Díaz
Matilde Picáns Villar
Rosa María Pena Barros

MUSICA

M. Angel Rodríguez González 
María Luisa Sánchez González (Xefe Dpto)

ORIENTACIÓN

Ana María González Correa (Xefa de Dpto.)
Flora García González (Pedagoxía terapéutica)

RELIXIÓN

Elena Ferro Dios  (Xefa de Dpto.)

TECNOLOXÍA

José Ramón Piñeiro García
Venancio Piñeiro Iglesias (Xefe de Dpto.)
Mónica Tartajada Bermúdez

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Maica Larriba García (Xefa de Dpto.)
Manuel Reboredo Tajes
Manuel Alberto Lago Villaverde
Lidia Garrido Gómez
María Isabel González Puga

Contactos en ies.xunqueira.1@edu.xunta.es
indicar no asunto o nome do profesor


Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo