DOCUMENTACIÓN DO CENTRO

FICHEIRO

    Proxecto do Club de Lectura 2018 - 2019 (actualizado 04/10/2018) Ver ficheiro
    Proxecto Lector 2018-2019 (actualizado 08/12/2018) Ver ficheiro
   Plan de Formación profesorado. Bienio 12-14 Ver ficheiro
   Proxecto Lingüístico (actualizado 22/112018) Ver arquivo
   Plan Atención á Diversidade 2017-2018 (actualizado 04/10/2018) Ver ficheiro
   Normas de Organización e funcionamento  (NOF)  (actualizado 29/10/2017) Ver ficheiro

Anexo I. Protocolo de Abstención Escolar

Ver arquivo

Anexo II. Atención Educativa Domiciliaria

Ver arquivo

Anexo III. Caderno de Identidade de Xénero

Ver arquivo

Anexo IV. Protocolo Educativo para alumnado con TEA

Ver arquivo

Anexo V. Protocolo de Consenso sobre TDAH

Ver arquivo

Anexo VI. Protocolo de Acoso e Ciberacoso.

Ver arquivo
   Plan TIC's do IES A Xunqueira I (actualizado) Ver ficheiro

Plan de Convivencia

Ver arquivo
   Plan de Acción Titorial 2018-2019 (actualizado 04/10/2018) Ver ficheiro

 Proxecto Educativo do Centro (PEC)

Ver ficheiro
   Plan Anual de Biblioteca Escolar 2017-2018 (actualizado 29/10/2017) Ver ficheiro
   Calendario Escolar 2017-2018 Ver ficheiro
   Programacións (curso 2018/2019)  (actualizado 20/10/2018)  

Ciencias da Natureza  (pdf)

Ver arquivo

Debuxo   (pdf)

Ver arquivo

Economía   (zip)

Ver arquivo

Educación Física   (pdf)

Ver arquivo

Filosofía    (pdf)

Ver arquivo

Física e Química  (pdf)

Ver arquivo

Francés (pdf)

Ver arquivo

Grego   (pdf)

Ver arquivo

Inglés   (zip)

Ver arquivo

Latín    (pdf)

Ver arquivo

Lingua Castelá e Literatura    (pdf)

Ver arquivo

Lingua Galega e Literatura     (pdf)

Ver arquivo

Matemáticas     (zip)

Ver arquivo

Música   (pdf)

Ver arquivo

Orientación    (pdf)

Ver arquivo

Relixión   (pdf)

Ver arquivo

Tecnoloxía    (pdf)

Ver arquivo

Xeografía Historia     (pdf)

Ver arquivo

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo