DOCUMENTACIÓN DO CENTRO

FICHEIRO

    Proxecto Lector 2016-2017 (actualizado 06/11/2016) Ver ficheiro
   Plan de Formación profesorado. Bienio 12-14 Ver ficheiro
   Proxecto Lingüístico (actualizado 18/04/2017) Ver arquivo
   Plan Atención á Diversidade 2016-2017 (actualizado 06/11/2016) Ver ficheiro
   Normas de Organización e funcionamento  (NOF)  (actualizado 18/04/2017) Ver ficheiro

Anexo I. Protocolo de Abstención Escolar

Ver arquivo

Anexo II. Atención Educativa Domiciliaria

Ver arquivo

Anexo III. Caderno de Identidade de Xénero

Ver arquivo

Anexo IV. Protocolo Educativo para alumnado con TEA

Ver arquivo

Anexo V. Protocolo de Consenso sobre TDAH

Ver arquivo

Anexo VI. Protocolo de Acoso e Ciberacoso.

Ver arquivo
   Plan TIC's do IES A Xunqueira I (actualizado) Ver ficheiro

Plan de Convivencia

Ver arquivo
   Plan de Acción Titorial 2016-2017 (actualizado 06/11/2016) Ver ficheiro

Proxecto Educativo do Centro (PEC)

Ver ficheiro

 

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo