DOCUMENTACIÓN DO CENTRO

 

ARQUIVO

    Plan Anual Biblioteca curso 2019-2020  (actualizado 17/10/2019)   Ver arquivo
    Plan de Integración das Tecnoloxías da Información e Comunicación  (actualizado 07/12/2019)   Ver arquivo
    Proxecto do Club de Lectura 2019 - 2020 (actualizado 04/10/2019)   Ver arquivo
    Proxecto Lector 2019-2020 (actualizado 07/12/2019)   Ver arquivo
       
   Proxecto Lingüístico (actualizado 22/11/2018)   Ver arquivo
   Plan Atención á Diversidade 2019-2020 (actualizado 07/12/2019)   Ver arquivo
   Normas de Organización e funcionamento  (NOF)  (actualizado 16/11/2020)   Ver arquivo
        Adecuación das NOF ao ensino non presencial derivado da COVID 19   Ver arquivo

Anexo I. Protocolo de Abstención Escolar

  Ver arquivo

Anexo II. Atención Educativa Domiciliaria

  Ver arquivo

Anexo III. Caderno de Identidade de Xénero

  Ver arquivo

Anexo IV. Protocolo Educativo para alumnado con TEA

  Ver arquivo

Anexo V. Protocolo de Consenso sobre TDAH

  Ver arquivo

Anexo VI. Protocolo de Acoso e Ciberacoso.

  Ver arquivo
     

Plan de Convivencia

  Ver arquivo
   Plan de Acción Titorial 2019-2020 (actualizado 07/12/2019)   Ver arquivo

 Proxecto Educativo do Centro (PEC)  (actualizado 07/12/2019)

  Ver arquivo

 Plan Xeral Anual 2019 - 2020 (actualizado 07/12/2019)

  Ver arquivo
   Calendario Escolar 2020-2021   Ver arquivo
   Programacións (curso 2020/2021)      

Ciencias da Natureza  (pdf)      Programación        

   
       Ciclo Medio de Laboratorio (pdf)  Programación       

Debuxo   (pdf)   Programación    

   

Economía   (zip)   Programacións    

   

Educación Física   (pdf)    Programación    

   

Filosofía    (pdf)     Programación    

   

Física e Química  (pdf)   Programación    

   

Francés (pdf)      Programación    

   

Grego   (pdf)       Programación    

   

Inglés   (pdf)   Prog ESO    Prog Bach     Reformas

   

Latín    (pdf)    Programación    

   

Lingua Castelá e Literatura    (pdf)     Programación    

   

Lingua Galega e Literatura     (pdf)    Programación     

   

Matemáticas     (pdf)     Programación ESO    Programación Bacharelato    

   

Música   (pdf)      Programación    

   

Orientación    (pdf)     Programación    

   

Relixión   (pdf)     Programación    

   

Tecnoloxía    (pdf)    Programación    

   

Xeografía Historia     (pdf)     Programación    

   
                        CICLO MEDIO DE LABORATORIO  1º Curso    
        Almacén e distribución no laboratorio (pdf)   Programación    
        Formación e orientación laboral (pdf)  Programación    
       Mostraxes e operacións unitarias de laboratorio (pdf)     Programación    
       Probas físicoquímicas  (pdf)    Programación    
       Química aplicada (pdf)    Programación    
       Seguridade e organización no laboratorio (pdf)  Programación    
                        CICLO MEDIO DE LABORATORIO  2º Curso    
        Empresa e iniciativas emprendedoras (pdf)   Programación    
        Ensaios de materiais (pdf)  Programación    
       Operacións de análise química (pdf)     Programación    
       Pincipios de mantenemento electromecánico  (pdf)    Programación    
       Servizos auxiliares no laboratorio (pdf)    Programación    
       Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica (pdf)  Programación    

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo