Fixose un  CD-R  multimedia que conten dous capítulos diferenciados:

1º) As peregrinacions
2º) As romerías

No apartado das peregrinacions, que eiquí nos ocupa,  se ben trata de abordalo fenómeno da peregrinación en Galicia como un feito cultural e relixioso de forte raigambre, por razóns obvias ten un especial protagonismo a ruta xacobea ou Camiño de Santiago. Neste sentido distribuiuse o traballo nos seguintes apartados:

Conceptualización histórica do camiño: Os orixes.
A Idade Media, a idade dorada.
Século XX: o auxe do camiño.
Séculos XIII, XIV, XV. O inicio da decadencia.
Século XVI. A decadencia.
Peregrinación e culto na época barroca.
As vías romanas como antecedentes.
As distintas rutas xacobeas.
As causas que moven á peregrinación.
Álbum de fotos
Romance de Don Gaiferos (interpretado por Faustino Santalices)
O botafumeiro.

Engadindo  tres apartados dedicados á literatura, á pintura e a gastronomía en relación con este fenómeno social y religioso

 

.Volver al Menú Comenius


Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo