Gustame leer en xeral 248 45,26%
Falo cos meus amigo/as dos libros que leo 131 23,91%
En vacacións gustame ler 183 33,39%
Consulto o diccionario cando non entendo algunha verba 203 37,04%
Leo máis libros dos que me mandan ler por obriga 183 33,39%
Cando teño cartos merco algún libro 74 13,50%
Canto leo a semana:
Diariamente 150 27,37%
Dous o tres veces ó día 118 21,53%
Nunca 158 28,83%
Vou a biblioteca do Instituto: 301 54,93%
A estudiar 191 34,85%
Consultar Enciclopedias 15 2,74%
Internet 156 28,47%
Tipo de lecturas preferidas:
Aventuras: 252 45,99%
Policíaca 113 20,62%
Fantástica o CF 212 38,69%
Realista 148 27,01%
Histórica 76 13,87%
Biografías 32 5,84%
Comic 175 31,93%
Leo porque me obrigan na crase 192 35,04%
Leo para saber máis sobre determinados temas 90 16,42%
Leo porque me gusta identificarme cos persoaxes do libro 55 10,04%
Leo por diversión ou entretenemento 232 42,34%