SECCIÓNS BILINGÜES PARA O CURSO
2015-2016

Ciencias da Natureza.- 3º E.S.O. en Francés, impartidas por María José Rodríguez Fernández
Bioloxía.- 4º E.S.O. en Francés, impartida por María José Rodríguez Fernández