SECCIÓNS BILINGÜES PARA O CURSO
2017-2018

Ciencias da Natureza.- 3º E.S.O. en Inglés, impartidas por Elena Juíz Rodríguez
Bioloxía.- 4º E.S.O. en Inglés, impartida por Elena Juiz Rodríguez