Benvidos ao Departamento de Orientación 

 

A educación como unha orientación para toda a vida.

Programación didáctica 2022-23:

 

 

 

A Orientación Educativa se desenvolve en tres grandes ámbitos de actuación: acción titorial, orientación académico-profesional e atención á diversidade.

 

Acción titorial

É o eixe sobre o que xira o modelo de orientación plantexado no sistema educativo. É o profesorado o que introduce de xeito transversal os procesos orientadores.

Plan de acción titorial

Algúns enlaces de interese son:

Algo máis sobre...!Competencias Básicas!

 

Plan Galego de Convivencia

 

Programa de sensibilización sobre o maltrato entre iguais

 

 

 

 

Orientación académico-profesional

 

É fundamental nunha sociedade cada día máis complexa, que esixe unha capacidade de toma de decisións que permita ao alumnado establecer un proxecto de vida elaborado autónomamente.

 

Toda a información sobre Ciclos Formativos aquí

 

Toda a información sobre acceso á Universidade aquí

 

Ensinanzas especiais e de adultos aquí

  

 

 

 

 

Atención á diversidade

 

É básico ante as necesidades do noso centro e está orientado á optimización dos procesos de ensinanza-aprendizaxe.

Podes atopar información de interese nos seguintes enlaces:

 

Alumnado con trastornos de aprendizaxe

 

 Alumnado con discapacidade intelectual

 

Alumnado con sobredotación intelectual

 

Alumnado con trastornos xeneralizados do desenvolvemento

 

Alumnado con discapacidade motora

 

Alumnado con discapacidade visual

 

Alumnado con problemas de conduta

  

  

Se queres máis información sobre a Orientación Educativa, podes consultar a súa base legal en Galicia:

 

Decreto 120/1998

 

Orde do 24 de xullo de 1998

 

 

Alumnado:

 

Comproba o teu nivel de técnicas de estudio con esta autoavaliación

 

Mellora o estudio coas seguintes: técnicas de estudio

  

Técnicas de relaxación

 

 

Profesorado:

 

 

Aquí tedes toda unha serie de recursos educativos e de apoio ás clases para as distintas materias da etapa. Moi interesante!

Premer aquí

 

 

Nais e pais

 

Os vosos fillos e fillas contan coas seguintes medidas de atención educativa

Premer aquí

 

Algunhas pautas sobre... Normas e límites

 

  Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo