HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

I.E.S. Xunqueira I. Pontevedra
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CURSO
1999-2000

Curso 1999-2000
Curso 2000-2001
Curso 2001-2002
Curso 2002-2003
Curso 2003-2004
Curso 2004-2005
Curso 2005-2006
Curso 2006-2007

Curso 2007-2008
Curso 2008-2009
DATA HORARIO DENOMINACION GRUPO
08/09/99
INTERCAMBIO CON E.E.U.U. (PHOENIX) VARIOS
18/09/99
INTERCAMBIO CON FRANCIA (LE MANS) VARIOS
30/09/99
vISITA exPOSICIÓN: EL APOSTOL, PONTEVEDRA Y LOS CAMINOS 3ºA-3ºB-3ºC-3ºD-4ºA-4ºB ESO / 3ºFP
02/10/99
Intercambio con ITALIA (ORVIETO) Varios
06/10/99
Visita exposición: A VINGANZA DE VERÓNICA COU C,D
07/10/99
Actuación no certame de teatro de Barrantes do grupo do instituto AILALERIA I.E.S A XUNQUEIRA I
08/10/99
Visita exposición: A VINGANZA DE VERÓNICA COU D
11/10/99 12:00-12:50
(4ª)
Visita exposición: PONTEVEDRA, CIDADE DA VANGARDA HISTÓRICA GALEGA (1925-1936) 2ºA ESO
13/10/99 12:50-13:40
(5ª)
Visita exposición: PONTEVEDRA, CIDADE DA VANGARDA HISTÓRICA GALEGA (1925-1936) 3ºC ESO
14/10/99 12:00-12:50
(4ª)
Visita exposición: PONTEVEDRA, CIDADE DA VANGARDA HISTÓRICA GALEGA (1925-1936) 3ºB ESO
19/10/99
Visita exposición: A VINGANZA DE VERÓNICA COU A
19/10/99 16:00-17:30
(7ª)
Visita: PRENATAL 3º FP
20/10/99 16:00-17:30
(7ª)
Visita: PRENATAL 3º FP
21/10/99
Visita exposición: A VINGANZA DE VERÓNICA 3º(diversificación) ESO
25/10/99 12:00-13:40
(4ª,5ª)
Visita exposición: MORTADELO Y FILEMÓN 3º (diversificación)-3ºE-4ºA ESO
26/10/99 12:00-14:30
(4ª,5ª,6ª)
Cine: A LINGUA DAS VOLVORETAS 4ºA,B,C,D ESO / 5ºFP
27/10/99 12:30-14:30
(5ª,6ª)
Obradoiro do lixo 4º(medio ambiente) ESO
28/10/99 9:45-12:00
(2ª,3ª)
O cine no ensino 2ºA,B,C ESO
28/10/99 10:40-11:30
(3ª)
Visita exposición: A VINGANZA DE VERÓNICA 3ºB,D(DISEÑO) BUP
29/10/99 10:40-11:30
(3ª)
Visita exposición: FORO ATLÁNTICO DE ARTE 3ºB,D(DISEÑO) BUP
29/10/99 12:00-12:50
(4ª)
Visita exposición: PONTEVEDRA, CIDADE DA VANGARDA HISTÓRICA GALEGA (1925-1936) 3ºA-4ºD ESO
29/10/99
Visita exposición: FORO ATLÁNTICO DE ARTE COU C,D (Arte)
02/11/99 9:50-10:40
(2ª)
Visita exposición: A VINGANZA DE VERÓNICA 4ºC ESO
02/11/99 11:45-12:50
(4ª)
Visita exposición: A VINGANZA DE VERÓNICA 4ºD ESO
04/11/99 10:40-11:30
(3ª)
Visita exposición: "A VINGANZA DE VERÓNICA" 4ºA ESO
08/11/99 16:30-17:30
(7ª)
Conferencia (Obradoiro do lixo) 3º e 4º (medio ambiente) ESO
09/11/99 10:40-11:30
(3ª)
Charla informativa: "XUNTOS SOMOS MAIS" 3ºB,C,D BUP / 3º FP
15/11/99 12:00-14:30
(4ª,5ª,6ª)
Concerto inauguración curso: CUARTETO DE SAXOFONES DE A CORUÑA 3ºA,B,C,D,E - ESO
16/11/99 9:00-14:30
(toda a mañán)
Visita exposicións: PAZO DE XELMIREZ, SAN MARTIÑO PINARIO E SAN PAIO DE ANTEALTARES 3ºA,B,C ESO
16/11/99 9:45-12:00
(2ª,3ª)
Visita: MUSEO DE PONTEVEDRA 3º FP
16/11/99 3:30-5:00 Visita: PRENATAL 3º FP
17/11/99 16:30-19:00
(7ª,8ª,9ª)
XOGO HEURISTICO (Felicidade Caballero)
(Aula Prácticas Ciclo)
5º FP, CICLO 1
17/11/99 3:30-5:00 Visita: PRENATAL 3º FP
18/11/99 Ata o 21/11/99 Viaxe: MADRID (Exp. CARAVAGGIO, Teatro, ...) COU A(3),C(5),D(5),4º FP(9),CICLO 2(8)
19/11/99 12:00-13:40
(4ª,5ª)
Charla-coloquio: A TERCEIRA IDADE
Actuación musical de alumnos (Sala usos multiples)
1ºA, 2ºB, 3ºA,C, 4ºD ESO
19/11/99 9:00-10:00
(1ª)
Charla: OS DEREITOS DO NENO (INTERMON)
(Sala usos multiples)
4ºFP, 5ºFP, CICLO 1,2
19/11/99
Xogo de Rol: AFRICA, DEUDA O EDUCACION
22/11/99 9:00-14:30
(toda a mañán)
Excursión: RUTA DAS LAGOAS 4ºA Bio.(9),4ºB(todos),4ºCyD(solo Med. Amb.) ESO,Diversificación
22/11/99 12:00-14:30
(4ª,5ª,6ª)
Sesión de Psicodrama (Augusto Suárez)
(Aula Prácticas Ciclo)
CICLO 2
22/11/99 Ata o 26/11/99 Exposición: LUDOTECA "XOGOS DO MUNDO"
(Vestíbulo de Tecnoloxía e Ciclo)
Todos os que queiran visitala
30/11/99 9:00-14:00
(toda a mañán)
16:00-19:30
(toda a tarde)
1ª Xornada DE FOMENTO DO EMPREGO E A AUTOOCUPACIÓN
CICLO 2
01/12/99 9:00-12:00
(1ª,2ª,3ª)
O cine no ensino: LA VIDA ES BELLA 2ºA,B,C ESO
02/12/99 9:40-12:20
(2ª,3ª,parte da 4ª)
Visita: MUSEO DE PONTEVEDRA COU C,D
(Lit. Galega)
13/12/99 9:00-9:50 (1º)
9:50-10:40 (2º)
Charla coloquio: LUISA VILLAR LIEBANA
(Usos Multiples)
1ºA,B, 2ºA,B,C ESO
14/12/99 12:00-14:00(+-)
(4ª,5ª,6ª)
TIM BOYLES E CASILDA REGUEIRO
(contacontos con traductor)
3ºFP / 4ºA,B,C,D ESO
16/12/99 12:50-13:40
(5ª)
Visita: PO-MOVIL-99
(EXPOSICION DEL AUTOMOVIL)
1ºA, 2ºC ESO
16/12/99 10:40-11:30
(3ª)
Visita exposición: V BIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO 3ºB,D(DISEÑO) BUP
18/1/2000 12:00-14:00 (+-)
(3ª,4ª)
Charla coloquio: FINA CASALDERREY
(Biblioteca)
1ºA,B, 4ºB ESO, 3ºFP
19/01/2000 12:00-13:00
(3ª,4ª)
Teatro: CASTELAO SEMPRE
(ESPELLO CONCAVO)
2ºA ESO
20/01/2000 9:50-11:30
(2ª,3ª)
Visita exposición: O LIXO 4ºD ESO
22/1/2000 saida as 22:00 e volta o dia 29/1/00 Viaxe A NEVE Instituto
(LISTA ANEXA)
26/01/2000 9:50-12:00
(2ª,3ª)
O cine no ensino: MANOLITO GAFOTAS 2ºA,B,C ESO
31/01/2000 12:00-12:50
(4ª)
Charla: DIA DA PAZ (Manos Unidas)
(Usos Multiples)
3ºA BUP, 2ºA, 4ºC,D (Musica) ESO
31/01/2000
Pancarta: DIA DA PAZ 4ºC ESO
31/01/2000 11:30-12:00
(RECREO)
Recollida de firmas: DIA DA PAZ TODOS
01/02/2000 9:00-14:30
(toda a mañán)
Visita: DEPURADORAS (solo Med. Amb.) ESO
3ºB (20),4ºA (9),4ºB,CyD (20)
02/02/2000 12:00-1:00
(4ª,5ª)
Teatro: QUI PRO QUO
(OLLOMOL TRANVIA)
3ºD ESO, Diversificación
04/02/2000 10:40-11:30
(3ª)
Visita exposición: VIRXILIO VIEITEZ 3ºE ESO
07/2/2000 Ata o 18/2/00 Exposicion: O POBO SAHARAUI
(Biblioteca)
Todos os que queiran visitala
09/02/2000 9:00-14:30
(toda a mañán)
Visita: FACTORIA DE CITROEN
4ºA,B,D (tecnoloxía)
16/02/2000 9:50-10:40
(2ª)
Visita exposición: VIRXILIO VIEITEZ / CASTELAO PARA NENOS
1ºB ESO
23/02/2000 16:30-17:30 Charla: INTRODUCCION A ANIMACION
(Usos Multiples)
Todos os que queiran
24/02/2000 12:00-12:50
(4ª)
Visita exposición: VIRXILIO VIEITEZ / CASTELAO PARA NENOS 3ºB ESO, 3º Diversificación
02/03/2000 13:00-14:30 (5ª,6ª) Charla: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE GALICIA,FLORA Y FAUNA (Usos Multiples) 4ºA,B,C,D ESO
02/03/2000 9:50-12:00
(2ª,3ª)
Charla: UN SECULO DE MUSICA CUBANA. DO BOLERO A SILVIO E PABLO (Usos Multiples)
FELIX CONTRERAS
3ºA,D,E,Diversificación ESO
03/03/2000 9:00-12:00
(1ª,2ª,3ª)
O cine no ensino: MI VIDA EN ROSA 2ºA,B,C ESO
10/03/2000 9:00-19:00 Excursion: CORRUBEDO
(con alumnos intercambio Phoenix)
3ºC,D BUP
10/03/2000 10:30-11:30
(3ª)
Visita exposición: VIRXILIO VIEITEZ / CASTELAO PARA NENOS 3ºA,C ESO
13/03/2000 9:00-20:00 Excursion: OURENSE
(con alumnos intercambio Phoenix)
5º FP, Diversificación
15/03/2000 15:30-16:30
(7ª)
Visita: PRENATAL 1º Ciclo Sup. de Educ. Inf.
21/03/2000 9:50-12:00
(2ª,3ª)
Visita: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 3ºC ESO
22/03/2000 12:00-13:40
(4ª,5ª)
Teatro: FEIRANTES
(TEATRO DO NOROESTE)
COU C,D, Diversificación
22/03/2000 15:30-16:30
(7ª)
Visita: PRENATAL 1º Ciclo Sup. de Educ. Inf.
24/03/2000 9:50-12:00
(2ª,3ª)
Visita: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 3ºA ESO
24/03/2000 A partir das 9:50
DURACION
10 minutos
Charla: CAMPAÑA DE DOAZÓN DE SANGUE (NAS AULAS RESPECTIVAS)
COU A,B,C,D / 4º,5ºFP / CICLOS
29/03/2000 9:50-11:30
(2ª,3ª)
Teatro Latino: ANFITRION
3ºD,E (Cult. Clásica), 4ºB,C,D ESO / 3ºD BUP / COU C
29/03/2000 12:00-13:40
(4ª,5ª)
Teatro: OS VELLOS NON DEBEN DE NAMORARSE
(CENTRO DRAMATICO GALEGO)
COU D, 3ºFP
29/03/2000 9:00-12:00
(1ª,2ª,3ª)
Visita: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 3ºB ESO
30/03/2000 30-31/3/00
6-7-13/4/00
16:30-20:30
CURSO DE ANIMACION
(Usos Multiples)
1º,2º CICLO E.I., 5ºFP
31/03/2000 10:40-13:10
(3ª,4ª)
Visita: MUSEO DE PONTEVEDRA 2ºA ESO
04/04/2000 9:00-12:00
(1ª,2ª,3ª)
O cine no ensino: PEQUEÑO GRAN CAZADOR 2ºA,B,C ESO
04/04/2000 9:00-19:30 Excursion: TUY
(con alumnos intercambio ORVIETO)
3ºC ESO
05/04/2000 10:00-11:30
(2ª,3ª)
Castelao: da literatura no cine
Proxección: O PAI DE MIGUELIÑO
1ºB ESO
07/04/2000 8:30-19:30 Excursion: SANTIAGO
(con alumnos intercambio ORVIETO)
4º FP
08/04/2000 8-15/4/00 EXCURSION FIN DE CURSO DE 3º BUP, 4º ESO E 5º FP 3º BUP, 4º ESO , 5º FP
12/04/2000 16:00-19:00 Obradoiro: ELABORACION DE CARTELES 1º CICLO, 5º FP
13/04/2000 9:30-11:30
(1ª,2ª,3ª)
Roteiro: CASTELAO POR PONTEVEDRA
3º FP, Diversificación ESO
26/04/2000 26/4/00-12/5/00 Exposicion: CASTELAO
(Pasillo Biblioteca)

26/04/2000 12:30-13:30
(4ª,5ª)
Charla: CASTELAO (J. M. Rei Romeu)
(Usos Multiples)
3ºB,C BUP (PODEN IR MAIS GRUPOS)
26/04/2000 9:30-10:40
(1ª,2ª)
Charla: ILUSTRACION
(Pepe Carreiro)
3ºB ESO
03/05/2000 12:15-13:30
(4ª,5ª)
Charla: CASTELAO E BOVEDA (Francisco Carballo)
(Usos Multiples)
3ºA,D BUP, 4º A ESO
10/05/2000 17:00-20:15 Visita: MOSTRA DO ENSINO EN GALICIA
3º,4º,5º FP, CICLO
18/05/2000 9:00-19:30 Excursion: CORUÑA (ACUARIO)
3ºD, 4ºA, Diversificación ESO
19/05/2000 9:00-14:30 Excursion: MOAÑA (JUEGOS POPULARES)
1º CICLO
19/05/2000 12:50-14:30
(4ª,5ª)
Charla-Concerto: INSTRUMENTOS TRADICIONAIS-GAITA (Oscar Ibañez)
(Usos Multiples)
2ºB, 3ºA,B,C,E ESO
31/05/2000 13:15-14:30
(5ª,6ª)
Charla: A ACTIVIDADE PESQUEIRA
(Aula)
3ºC ESO
01/06/2000 12:00-13:40
(4ª,5ª)
Charla: A ACTIVIDADE PESQUEIRA
(Usos Multiples)
3ºA,B ESO
02/06/2000 9:30-11:30
(1ª,2ª,3ª)
Roteiro: CASTELAO POR PONTEVEDRA 1ºA ESO
5/06/2000 9:00-17:30
(toda a mañán e toda a tarde)
Excursion: LAGO DE CASTIÑEIRAS
(DIA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE)
REALIZARASE SE O TEMPO AXUDA SENON HABERA CLASES NORMALES.
1ºA,B ESO
07/06/2000 7-12/6/00 EXPOSICION TRABALLOS DE MANUALIDADES
(Aula de COU D)

9/06/2000 10:40-12:00
(3ª)
Teatro: O ACHADO DO CASTRO
(AILALERIA, grupo de teatro do instituto)
(Usos Multiples)
3ºA,B,C,D BUP, FP2
9/06/2000 12:00-14:30
(4ª,5ª,6ª)
FINAL FUTBOL SALA
(PAVILLON)

09/06/2000 13:40-14:30
(6ª)
Presentación revista: XUNCOS Todos os que queiran
12/06/2000 9:00-17:30
(toda a mañán e toda a tarde)
Excursion: LAGO DE CASTIÑEIRAS
REALIZARASE SE O TEMPO AXUDA SENON HABERA CLASES NORMALES.
2ºB,C ESO
13/06/2000 9:00-19:30 Excursion: VILASOBROSO-MONDARIZ
3ºC,D,E ESO
14/06/2000 9:00-14:30
(1ª,2ª,3ª,4ª,5ª,6ª)
Visita guiada: CIUDAD DE PONTEVEDRA 4ºC ESO
16/06/2000 13:00-14:00 Concerto: BANDA CULTURA E XUVENTUDE DE BARRO
(Pavillón)
1º,2º,3º,4º ESO

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo