HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

I.E.S. Xunqueira I. Pontevedra
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CURSO 2010
-2011

Curso 1999-2000
Curso 2000-2001
Curso 2001-2002
Curso 2002-2003
Curso 2005-2006
Curso 2006-2007
Curso 2007-2008
Curso 2008-2009
Curso 2009-2010
Curso 2010-2011
Curso 2011-2012
Curso 2012-2013
Curso 2013-2014
Curso 2014-2015
Curso 2015-2016
FECHA INICIO HORARIO DENOMINACION GRUPO
1/10/2010 1 - X ás 16:00 h / 11 - X ás 20:00 h INTERCAMBIO A MARSELLA DO
1 AO 11 DE OUTUBRO
12 ALUMNAS E ALUMNOS DA ESO E BACH
5/10/2010 9:00 - 14:30 H FESTIVAL DE CINE EN OURENSE
ENTREGA PREMIOS CORTOS SELECCIONADOS
2º BACH D e E
19/10/2010 11:05 - 11:30 h CHARLA INFORMATIVA SOBRE AS NOITES ABERTAS
NO SALÓN DE ACTOS
2º BACH A, B, C, D e E
19/10/2010 12:25 - 12:50 H CHARLA INFORMATIVA SOBRE AS NOITES ABERTAS
NO SALÓN DE ACTOS
1º BACH A, B, C, D
20/10/2010 9:45 - 11:30 h XORNADA DE PORTAS ABERTAS NA DELEGACIÓN PROVINCIAL DO INE 2º C BACH CCSS
27/10/2010 12:00 - 14:30 h CONVIVENCIA ENTRE 1º E 2º CSEI NO TALLER DE EDUCACIÓN INFANTIL 1º CSEI A e B - 2º A CSEI
29/10/2010 9:15 - 12:00 h "JORNADA DE ORIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA ESCUELA" NO PAZO DA CULTURA 3º ESO A, B e D (O. I. Emprend.) 2º CSEI A e B
04/11/2010 9:00 - 14:30 h VISITA AO MUPEGA E ESCOLA INFANTIL EN SANTIAGO 1º CSEI A e B
12/11/2010 9:50 - 11:15 EDUCACIÓN VIAL NO PAZO DA CULTURA 4º ESO B, C e D
18/11/2010 12:50 -13:40 (1º D)
13:40 -14:30 (1º C)
VISITA EXPOSICIÓNS NO PAZO DA CULTURA (CERÁMICA - FOTOGRAFÍA SULBMARINA - PROXECTO TERRA) 1º D BACH - 1º C BACH
19/11/2010 9:50 - 13:40 h DÍA DOS DEREITOS DA INFANCIA 1º ESO - 2º ESO - 1º A e B CSEI
19/11/2010 VER CADRO CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE A PLATAFORMA TIC DO INSTITUTO BACH E CICLOS
25/11/2010 9:50 - 11:30 h VISITA TORRES ARZOBISPAIS EN PONTEVEDRA 2º ESO "A"
25/11/2010 12:50 - 14:30 h VISITA TORRES ARZOBISPAIS EN PONTEVEDRA 2º ESO "C"
26/11/2010 11:15 - 14:30 h VISITA VERBUM - CASA DAS PALABRAS EN VIGO 1º A e B CSEI
26/11/2010 9:50 - 11:30 h CULTURGAL 2010 NO PAZO DA CULTURA 3º ESO A, B e D
26/11/2010 11:30 - 13:40 h CULTURGAL 2010 NO PAZO DA CULTURA 2º CSEI
9/12/2010 9:00 - 14:30 h VISITA A EXPOSICIÓN SOBRE BIODIVERSIDADE E MUSEO DE HISTORIA NATURAL ENSANTIAGO DE COMPOSTELA 4º ESO A e D - 1º BACH A
12/12/2010 10:30 - 13:30 hs FORO 2010 en Santiago - Presentación do programa Comenius pola Coordinadora Carmina Aguado e as alumnas Carla Lobagueira, Alba Moledo, Celia Rosales e José Manuel Castro Varios
20/12/2010 9:00 - 14:30 hs VISITA E.I. E CENTRO DE MENORES "PRÍNCIPE FELIPE" EN PONTEVEDRA 2º CSEI
20/12/2010 17:20 - 21:00 hs CHARLA SEGUIDA DE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA NO PATIO DO INSTITUTO 4º ESO A
20/12/2010 17:00 - 18:10 hs PRESENTACIÓN DO TRABALLO "COMENIUS 2008 - 10"
NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
BACH
21/12/2010 11:15 - 14:30 hs CONCERTO DA ORQUESTRA E CORO DO INSTITUTO NO TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA 1º, 2º, 3º e 4º ESO
1º A e B e 2º CSEI
22/12/2010 9:30 - 10:30 hs CARREIRA PEDESTRE
A XUNQUEIRA 1
VARIOS CURSOS
12/1/2011 9:00 - 14:30 h VISITA EXPOSICIÓN "LUIS SEOANE" NA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA E MUSEO DE BELAS ARTES NA CORUÑA E FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL EN SANTIAGO 2º C BACH e 2º E BACH
14/01/2011 9:00 - 20:00 h VIª Olimpiada de Biología Galicia
(Rebeca Piñeiro - Fátima Pérez Barragáns)
2º BACH B
21/01/2011 9:00 - 21:00 hs OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS EN SANTIAGO Jorge Domínguez Dacosta,
2º BACH B
25/01/2011 15:30 - 17:00 hs VISITA PRENATAL 2º CSEI
26/01/2011 15:30 - 17:00 hs VISITA PRENATAL 2º CSEI
28/01/2011 28/01 16:30 hs
29/01 21:30 HS
PARLAMENTO XOVE DE GALICIA, EN GANDARÍO 2º BACH E - 1º BACH A
31/01/2011 9:00 - 9:50 hs CONCURSO "ODISEA" NA AULA DE INFORMÁTICA 1, CO ALUMNADO DE LATÍN 4º ESO C
1º BACH B
2º BACH C
1/02/2011 9:00 - 9:50 hs CONCURSO "ODISEA" NA AULA DE INFORMÁTICA 1, CO ALUMNADO DE LATÍN 4º ESO C
1º BACH B
2º BACH C
1/02/2011 12:50 - 14:30 hs VISITA EXPOSICIÓN "O BOSQUE" EN PONTEVEDRA 1º ESO A
2/02/2011 9:00 - 9:50 hs CONCURSO "ODISEA" NA AULA DE INFORMÁTICA 1, CO ALUMNADO DE LATÍN 4º ESO C
1º BACH B
2º BACH C
2/02/2011 12:50 - 14:30 hs VISITA EXPOSICIÓN "O BOSQUE" EN PONTEVEDRA 1º ESO C
3/02/2011 9:00 - 9:50 hs CONCURSO "ODISEA" NA AULA DE INFORMÁTICA 1, CO ALUMNADO DE LATÍN 4º ESO C
1º BACH B
2º BACH C
3/02/2011 9:50 - 10:40 HS CONCURSO "ODISEA" NA AULA DE INFORMÁTICA 1, CO ALUMNADO DE LATÍN 4º ESO C
1º BACH B
2º BACH C
3/02/2011 10:40 - 11:30 hs CONCURSO "ODISEA" NA AULA DE INFORMÁTICA 1, CO ALUMNADO DE LATÍN 4º ESO C
1º BACH B
2º BACH C
3/02/2011 9:50 - 11:30 hs VISITA EXPOSICIÓN "O BOSQUE" EN PONTEVEDRA 2º ESO A
4/02/2011 12:50 - 14:30 hs VISITA EXPOSICIÓN "O BOSQUE" EN PONTEVEDRA 1º ESO B
4/02/2011 9:00 - 10:40 hs
10:40 - 12:50 hs
12:50 - 14:30 hs
"RELACIONATE" - OBRADOIRO PARA RESOLVER CONFLICTOS 2º ESO A
2ºESO C
2ºESO B
4/02/2011 10:15 - 11:30 hs CHARLA DA CRUZ VERMELLA 2º CSEI
7/02/2011 13:30 - 14:30 hs VISITA AO SALÓN DO LIBRO 2º ESO A
8/02/2011 10:40 - 11:30 hs CHARLA INFORMATIVA DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2º BACH A, B, C, D e E
8/02/2011 12:00 - 12:50 hs CHARLA INFORMATIVA DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1º BACH A, B, C e D
8/2/2011 10:40 12:50 hs VISITA MUSEO DE PONTEVEDRA 4º ESO C
8/02/2011 13:30 - 14:30 hs VISITA AO SALÓN DO LIBRO 3º ESO A
9/02/2011 9:15 - 13:40 hs PARTICIPACIÓN NO SALÓN DO LIBRO 1º CSEI B
9/02/2011 13:30 - 14:30 hs VISITA AO SALÓN DO LIBRO 4º ESO A - 2º CSEI
10/02/2011 9:00 - 14:30 hs VISITA EXPOSICIÓN "ZANCHI" EN CAIXANOVA E "VIRXILIO VIEITEZ" NO MARCO EN VIGO 2º BACH D e E
10/02/2011 9:15 - 13:40 hs PARTICIPACIÓN NO SALÓN DO LIBRO 1º CSEI A
10/02/2011 13:30 - 14:30 hs VISITA AO SALÓN DO LIBRO 3º ESO B
11/02/2011 12:50 - 14:30 hs VISITA EXPOSICIÓN "O BOSQUE" EN PONTEVEDRA 2º ESO B
11/02/2011 9:15 - 13:40 hs PARTICIPACIÓN NO SALÓN DO LIBRO 2º CSEI
11/02/2011 13:30 - 14:30 hs VISITA AO SALÓN DO LIBRO 2º ESO C - 1º BACH B
12/02/2011 18:00 - 20:30 hs CONCERTO DA BANDA E CORO DO INSTITUTO NO AUDITORIO DE MEIS Varios
14/02/2011 16:30 - 22:00 hs CHARLA DE ASTRONOMÍA E VISITA OBSERVATORIO DE COTOBADE
(Se o tempo o permite)
2º BACH A e B (Física)
14/02/2011 13:30 - 14:30 hs VISITA AO SALÓN DO LIBRO 3º ESO C - 1º BACH A - 2º BACH E
15/02/2011 11:45 - 13:40 hs "A VERDADE DO TEATRO" - SALÓN DO LIBRO NO PAZO DA CULTURA 4º ESO B
15/02/2011 13:30 - 14:30 hs VISITA AO SALÓN DO LIBRO 4º ESO C e D
15/02/2011 9:50 - 14:30 VISITA EXPOSICIÓN PERMANENTE EN NOVACAIXAGALICIA E VIRXILIO VIEITEZ NO MARCO, EN VIGO 1º BACH C e D
16/02/2011 9:50 - 11:30 hs "OBRADOIRO DE MAXIA" - SALÓN DO LIBRO NO PAZO DA CULTURA 1º ESO A, B e C
16/02/2011 13:30 - 14:30 hs VISITA AO SALÓN DO LIBRO 3º ESO D
2º BACH D
17/02/2011 9:50 - 11:30 hs "OBRADOIRO DE MAXIA" - SALÓN DO LIBRO NO PAZO DA CULTURA 1º BACH C e D - 2º CSEI
17/02/2011 13:30 - 14:30 hs VISITA AO SALÓN DO LIBRO 2º ESO B
18/02/2011 9:50 - 11:30 hs VISITA EXPOSICIÓN "O BOSQUE" EN PONTEVEDRA 2º ESO C
18/02/2011 9:50 - 11:30 hs "OBRADOIRO DE MAXIA" - SALÓN DO LIBRO NO PAZO DA CULTURA
(No lugar do mércores 16)
1º ESO A, B e C
22/02/2011 9:50 - 11:30 hs VISITA EXPOSICIÓN "O BOSQUE" EN PONTEVEDRA 3º ESO D - 4º ESO D
22/02/2011 15:30 - 16:50 hs VISITA PRENATAL 2º CSEI
23/02/2011 11:30 - 14:00 hs "SALOMÉ", polo Centro Dramático Galego, no TEATRO PRINCIPAL 1º BACH B e D
23/02/2011 15:30 - 16:50 hs VISITA PRENATAL 2º CSEI
23/02/2011 16:30 - 19:00 hs CHARLA SOBRE AUTISMO 2º CSEI
25/02/2011 12:00 - 14:30 hs VISITA BIBLIOTECA PÚBLICA 1º CSEI "A"
26/02/2011 9:00 - 21:00 hs PARTICIPACIÓN NA FASE FINAL DO PARLAMENTO XOVE 1º e 2º BACH (7)
28/02/2011 16:30 - 17:450 hs
18:00 - 19:00 hS
VISITA BIBLIOTECA PÚBLICA E "O CARBALLO CON BOTAS" NO SALÓN DO LIBRO 1º CSEI "B"
10/03/2011 9:00 - 11:30 hs XORNADA DE CINE EN INGLÉS
"MATILDA"
Presentada por J.M. Ramos
1º e 2º ESO
10/03/2011 12:00 - 14:30 hs XORNADA DE CINE EN INGLÉS
"Guess Who's Coming to Dinner"
Presentada por Arturo Neira
1º BACH
10/03/2011 Do 10 ao 15 de MARZO VIAXE 4º ESO A PARIS 4º ESO A (10) e 4º ESO B (2)
10/03/2011 1O e 11 de marzo XORNADAS DE CINE E LITERATURA EN INGLÉS
NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
ESO - BACH
11/03/2011 9:00 - 11:30 hs XORNADA DE CINE EN INGLÉS
"PRIDE AND PREJUDICE"
Presentada por Laureano Aragunde
2º BACH
11/03/2011 12:00 - 14:30 hs XORNADA DE CINE EN INGLÉS
"HUCKLEBERRY FINN"
Presentada por Carmina Aguado
3º e 4º ESO
14/03/2011 14 a 18 de marzo OBRADOIROS CORRESPONSABILIDADE 1º ESO A, B e C
14/03/2011 16:30 - 18:10 hs CHARLA DE ASTRONOMÍA IMPARTIDA POLO PROFESOR DE FÍSICA JOAQUÍN CASTRO POCEIRO 2º BACH A e B (Física)
18/03/2011 9:00 - 14:30 hs VISITA EXPOSICIÓN "ZANCHI" EN VIGO 2º ESO "A"
18/03/2011 9:50 - 11:30 hs ROTEIRO "É MENTIRA", POR PONTEVEDRA, ORGANIZADO POLO SALÓN DO LIBRO 4º ESO "D"
18/03/2011 12:00 - 13:30 hs "CREÁRMONOS" NO PAZO DA CULTURA DENTRO DA PROGRAMACIÓN DO SALÓN DO LIBRO 1º BACH A (DT) - 1º BACH C e D - 1º CSEI A e B
21/03/2011 10:40 - 11.30 hs CHARLA SOBRE "ACOSO ESCOLAR" IMPARTIDA POLA POLICÍA NACIONAL, NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 3º ESO A, B, C e D
21/03/2011 17:20 - 19:00 hs CHARLA SOBRE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 1º CESI A e B
21/03/2011 19:15 - 23:15 hs OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EN COTOBADE 2º BACH A e B (Física)
22/03/2011 10:40 - 11.30 hs CHARLA SOBRE "ACOSO ESCOLAR" IMPARTIDA POLA POLICÍA NACIONAL, NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 4º ESO A, B, C e D
24/03/2011 10:40 - 11.30 hs CHARLA SOBRE "ACOSO ESCOLAR" IMPARTIDA POLA POLICÍA NACIONAL, NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1º ESO A, B e C
25/03/2011 10:40 - 11.30 hs CHARLA SOBRE "ACOSO ESCOLAR" IMPARTIDA POLA POLICÍA NACIONAL, NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2º ESO A, B e C
29/03/2011 10:40 - 11:30 hs CHARLA SOBRE EDUCACIÓN VIAL IMPARTIDA POLA POLICÍA LOCAL, NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1º BACH
29/03/2011 12:50 - 14:30 hs VISITA AO MUSEO DE PONTEVEDRA 4º ESO C - 1º BACH B (Latín)
30/03/2011 10:40 - 11:30 hs CHARLA SOBRE EDUCACIÓN VIAL IMPARTIDA POLA POLICÍA LOCAL, NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 4º ESO A, B, C e D
30/03/2011 9:00 - 19:00 hs VISITA ÁS CUBERTAS DA CATEDRAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 2º BACH Hª da ARTE
1/04/2011 9:00 - 14:30 hs EXPOSICIÓN "VIGO SÉCULO XIX" E SALINAS EN VIGO 3º ESO A, B e C
4/04/2011 9:00 - 9:50 hs
SEIS SESIÓNS
OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 1º ESO A
4/04/2011 12:00 - 12:50 hs
SEIS SESIÓNS
OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 2º ESO A
6/04/2011 10:40 - 11.30 hs CHARLA INFORMATIVA SOBRE OS ESTUDOS DE RESTAURACIÓN NO SALÓN DE ACTOS 1º BACH C e D
6/04/2011 12:50 - 13.40 hs
SEIS SESIÓNS
OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 1º ESO C
8/04/2011 13:40 - 14:30 hs
SEIS SESIÓNS
OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 1º ESO B
8/04/2011 13:40 - 14:30 hs
SEIS SESIÓNS
OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 2º ESO B
8/04/2011 1:40 - 11:30 hs
SEIS SESIÓNS
OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 2º ESO C
10/04/2011 10 a 17 de abril INTERCAMBIO ESCOLAR MARSELLA - PONTEVEDRA
(Visita do alumnado Francés)
Varios
11/04/2011 9:00 - 19:00 hs VISITA E.I. E MUSEO DO XOGUETE EN ALARIZ E LUDOTECA EN OURENSE 1º CSEI A e B
13/04/2011 9:00 - 19:00 hs XORNADA DE INTERVIVENCIA ENTRE O CSEI DE PONTEVEDRA E O CSEI DO IES DE CHAPELA 1º CESI A e B
14/04/2011 9:30 - 14:00 hs ROTEIRO DO SALGUEIRAL 1º ESO C
15/04/2011 12:00 - 14:30 REPRESENTACIÓN NA BIBLIOTECA DE "LA ÍNSULA PROMETIDA" DE ALEJANDRO CASONA (ORGANIZA BELÉN HERRERO) 3º ESO C
4º ESO A
4º ESO C
15/04/2011 12:50 - 13:30 REPRESENTACIÓN DE "A FAMILIA SEMPRE UNIDA" (Adaptación de Mª Jesús Bajo") polo TEATRO AILALERIA
NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
1º ESO B e C
3º ESO D
4º ESO D
15/04/2011 13:40- 14:20 REPRESENTACIÓN DE "A FAMILIA SEMPRE UNIDA" (Adaptación de Mª Jesús Bajo") polo TEATRO AILALERIA
NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
2º ESO A
3º ESO B
3º ESO D
26/04/2011 9:50 - 14:30 hs VISITA AO DIARIO DE PONTEVEDRA E Á BIBLIOTECA PÚBLICA 4º ESO A
27/04/2011 12:50 - 13:40 h "COMUNICANDO" representada polo grupo de teatro SKENE do IES Valle Inclán 2º ESO B - 3º ESO D - 1º BACH D
28/04/2011 9:50 - 11:30 hs "A FAMILIA SEMPRE UNIDA" POLO GRUPO AILALERIA NO TEATRO PRINCIPAL ("BEN VEÑAS MAIO") 3º ESO A e D
4ºESO A, B, CeD
1º BACH C e D
29/04/2011 9:00 - 19:00 hs VISITA ÁS CUBERTAS DA CATEDRAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 2º BACH C, D e E (Hª da ARTE)
4/05/2011 9:50 - 12:50 h MARATÓN A XUNQUEIRA VARIOS
5/05/2011 9:00 - 19:00 h VISITA AO IES CHAPELA DENTRO DAS I XORNADAS "ABRINDONOS PORTAS" 1º A e B CSEI
6/05/2011 10:40 - 11:30 hs CHARLA SOBRE "ROSALÍA DE CASTRO" POR DIANA R. EIRAS NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1º BACH A e C / B e D
10/5/2011 9:50 - 13:20 hs CORRELINGUA 2011 (acompañantes Encarna, Ana Lago e Luisa Fernanda) 2º ESO A, B e C
10/05/2011 12:00 - 14:30 hs "LA RATONERA" por 4º ESO A, ORGANIZADO POR BELÉN HERRERO NO SALON DE USOS MÚLTIPLES 3º ESO A e C
4º ESO A, B e C
11/05/2011 9:00 - 11:30 hs AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO NO SALÓN DE ACTOS - COMPETETENCIA LINGÜISTICA E MATEMÁTICA 2º ESO A, B e C
12/05/2011 10:40 - 11:30 h CHARLA SOBRE "LOIS PEREIRO" POR LUCÍA NOVAS NO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 4º ESO A, B, C e D
12/05/2011 12:00 - 14:30 hs AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO NO SALÓN DE ACTOS - COMPETENCIA DE COÑECMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 2º ESO A, B e C
13/05/2011 12:00 - 14:30 hs VISITA EXPOSICIÓN DE QUÍMICA NO SÁNCHEZ CANTÓN CM LABORATORIO
18/05/2011 12:50 - 14:30 hs OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 4º ESO B
4º ESO D
19/05/2011 9:00 - 12:00 hs VISITA RESTAURACIÓN E BELAS ARTES EN PONTEVEDRA 1º BACH C e D
19/05/2011 10:55 - 11:30 hs VISITA BUS GAUDÍ FRENTE AO PAZO DA CULTURA 3º ESO B
19/05/2011 11:55 - 12:00 hs VISITA BUS GAUDÍ FRENTE AO PAZO DA CULTURA 4º ESO B
20/05/2011 12:50 - 14.30 hs OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 3º ESO D
20/05/2011 9:50 - 10:40 hs VISITA BUS GAUDÍ FRENTE AO PAZO DA CULTURA 1º BACH D
20/05/2011 10.40 - 11:30 hs VISITA BUS GAUDÍ NO PAZO DA CULTURA 3º ESO Ce D
20/05/2011 12:15 - 14.30 h VISITA BUS GAUDI NO PAZO DA CULTURA 1º BACH C
20/05/2011 20:30h CONCERTO DE GRADUACIÓN NO IES A XUNQUEIRA POLO ALUMNADO DA ORQUESTRA DO INSTITUTO VARIOS
23/5/2011 9:00 - 12:50 h VISITA FUNDACIÓN JUAN XXIII 1º CSEI B
23/05/2011 9:50 - 11:30 hs OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 3º ESO B
23/05/2011 12:50 - 14:30 hs OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 3º ESO A
3º ESO C
23/05/2011 12:00 - 14:30 hs "LA RATONERA" por 4º ESO A, ORGANIZADO POR BELÉN HERRERO NO SALON DE USOS MÚLTIPLES 3º ESO B
4º ESO A e B
1º BACH C e D
24/05/2011 10:40 - 12:50 hs OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 4º ESO A
4º ESO C
25/05/2011 12:50 - 14:30 hs OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 4º ESO B
4º ESO D
27/5/2011 9:00 - 12:50 h VISITA FUNDACIÓN JUAN XXIII 1º CSEI A
27/05/2011 12:50 - 14.30 hs OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 3º ESO D
30/5/2011 16:30 - 18:10 h ROTEIRO PINTOS 4º ESO B
30/05/2011 9:50 - 11:30 hs OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 3º ESO B
30/05/2011 12:50 - 14:30 hs OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 3º ESO A
3º ESO C
31/05/2011 10:40 - 12:50 hs OBRADOIROS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS IMPARTIDOS POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA 4º ESO A
4º ESO C
31/05/2011 10:40 - 13:15 h CONCERTO DO CORO DO INSTITUTO NO IES A XUNQUEIRA 2 ALUMNADO DE CORO
3/06/2011 9:00 - 14:30 h GRABACIÓN DO CORO DO INSTITUTO NO TEATRO PRINCIPAL ALUMANDO DE CORO
7/06/2011 9:00 - 9:50 VISITA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA NO PAZO DA CULTURA 1º BACH C
13/06/2011 13 a 17 de xuño EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA E TRABALLOS SOBRE LEWIS CARROLL E OUTROS AUTORES NA BIBLIOTECA
PELÍCULAS CON PROTAGONISTAS INFANTÍS NO CORRIDOR
VARIOS
16/06/2011 12:50 - 14:30 hs VISITA EXPOSICIÓN FOTOS DA NATUREZA EN NOVACAIXAGALICIA 1º BACH C e D
17/06/2011 12:50 - 13:15
13:15 - 13:40 h
A MAD TEA PARTY by Lewis Carroll por 1º BACH da profesora Carmina Aguado - NO SALÓN DE ACTOS 1º ESO A e B (12 primerios/as)
1º ESO B (11 últimos/as) e C
22/6/2011   "A FAMILIA SEMPRE UNIDA" POLO GRUPO DE TEATRO AILALERIA Varios
23/06/2011 Dende as 9:00 do xoves 23 ata as 17:00 do sábado 27 de xuño INVERNADEIRO 2º ESO
23/6/2011 9:00 - 12:30 h EXCURSIÓN AO MIRADOR DE MONTEPORREIRO 1º, 2º, 3º e 4º ESO
23/6/2011 12:50 - 14:30 H CONCERTO DO CORO E BANDA DO INSTITUTO TODOS
23/06/2011 9:50 - 11:30 h VISITA TORRES ARZOBISPAIS EN PONTEVEDRA 3º ESO A e C
30/06/2011 30 de xuño a 6 de xullo VIAXE A LONDRES VARIOS
29/09/2011 do 29 de setembro ao 09 de outubro Viaxe a Marsella Varios