Programación didáctica 2022-23:   2º ESO, 4º ESO, 2º Bach         1º ESO     3º  ESO    1º Bach

Matemáticas Aplicadas CCSS I

Apuntes de Matemáticas II
Temas de Matemáticas II : Alxebra  //  Xeometría
III Concurso de Sondaxes e Experimentos  (1º Premio alumnado 3º ESO)
Blog del departamento de Matemáticas
Cine, Ciencia y Matemáticas por José M. Ramos
Matmonólogos "Cinco números" y "El ocaso de la circunferencia"
Problemas resoltos de optimización (máximos e mínimos)
Exercicios resoltos da Proba para os Premios Extraordinarios de Bacharelato 2008-2009
Exercicios resoltos da Proba para os Premios Extraordinarios de Bacharelato 2007-2008
 Exercicios resoltos de intervalos de confianza para Matemáticas II (PAAU)
Boletíns de exercicios e problemas de probabilidade  Boletín I  Boletin II  Boletin III  Boletín IV
Apuntes teóricos para Métodos Estatísticos de 2º bacharelato.
Cálculo dos divisores dun entero positivo. m.c.d e m.c.m  Executar    Código php
Estimación por intervalos de confianza (Teoría)
Estimación por contraste de hipótesis (Teoría)
Exercicios resoltos de intervalos de confianza para Métodos Estatísticos
Exercicios resoltos de contraste de hipótesis para Métodos Estatísticos
Fórmulas para estimación por intervalos e contraste de hipótesis
Exercicios propostos de distribución binomial
Exercicios propostos de distribución normal
Exercicios propostos de cálculo de probabilidade
Exercicios propostos de estatística descriptiva
Exercicios resoltos de Cadeas de Markov.
Exercicios  resoltos de combinatoria (Nivel 4º Inxeniería Informática)
Exercicios resoltos de funcións xeneratrices (Nivel 4º Inxeniería Informática)
Exercicios resoltos de sucesións recurrentes (Nivel 4º Inxeniería Informática)

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo